Bekant med Finland i mansgrupp

Tatu Blomqvist
Adil Reyaz och Janne Leskinen söker efter nya frivilliga till sin mansgrupp.
Fotograf: Tatu Blomqvist

I en mansgrupp för asylsökande talar man om sport och kulturer – och bekantar sig på samma gång med Finland.

Kom med!
  • Om du blev intresserad av verksamheten eller vill engagera dig ska du skicka e-post till adressen miestenryhma@gmail.com.
  • Gruppen träffas varje torsdag kl. 18.30 på Karlsgatans mottagningscentral i Helsingfors. Adressen är Karlsgatan 7.

Gruppen ger omväxling i vardagen som asylsökande. Samtidigt får de asylsökande tillfälle att lära känna Finland och Helsingfors. Verksamheten behövs för att underlätta integrationen i ett nytt land och en ny kultur.

– Få asylsökande som har kommit från Mellanöstern har någon information om hurdana finländare är. Det är väldigt viktigt att vi tillsammans får bekanta oss med staden. Många nykomlingar i landet besöker många ställen, fönstershoppar så att säga, men utan att förstå vad det är de ser, berättar den frivilliga gruppledaren Adil Reyaz och minns hur det kändes för honom när han flyttade till Finland för ett år sedan.

Mansgruppen grundades i november och har redan hunnit besöka idrottsmuseet, gått på ett stand up-gig och sett finländska filmer.

– Det fanns mycket att förundra sig över i idrottsmuseet. En del av gruppmedlemmarna kände inte till vintersportgrenarna alls, skrattar den andra gruppledaren Janne Leskinen.

– Förra veckan tillbringade vi grupptiden tillsammans på mottagningscentralen. Vi fick höra om deras kulturer och så fick de asylsökande ställa frågor om Finland, berättar Reyaz.

Mansgruppen söker fler frivilliga

När asylsökande kommer till Finland placeras de till exempel på mottagningscentralen i Karlsgatan i Helsingfors. Därifrån flyttar de efter en tid till andra mottagningscentraler runt om i Finland för att vänta på beslut om asylprocessen.

– Medlemmarna i gruppen byts ut, så det kan ta mer tid att bygga upp relationer till någon, säger Reyaz.

– Inställningen till oss är ändå alltid väldigt positiv, eftersom många asylsökande känner till Röda Korset och vet att vi är volontärer. Samarbetet med mottagningscentralen på Karlsgatan fungerar väl, berättar Leskinen.

Mansgruppen träffas en gång i veckan, på torsdagar.

– Det finns ett stort behov av verksamhet av den här typen och det är också viktigt att finländare får tillfälle att bli bekanta med invandrare och få nya vänner. Ensamhet är ett stort problem i Finland, konstaterar Leskinen.

Gruppen söker som bäst nya frivilliga som kunde engagera sig i verksamheten. Leskinen säger att man kan ordna träffar oftare om antalet volontärer är större.

– Det här är verksamhet med låg tröskel och vem som helst kan komma med och bli gruppledare. Idén är att vi har roligt tillsammans så vi tar emot idéer av alla slag, lockar han.