Katri Helena-konsert till förmån för vänverksamheten

Pressikuva, www.katrihelena.fi
Katri Helenas vänkonsert ordnas under vändagsveckan i Kouvola.
Fotograf: Pressikuva, www.katrihelena.fi

Under vändagsveckan ordnas många glada evenemang runt om i Finland. Den vänkonsert som ordnas i Kouvola är ett exempel på de många olika sätt som budskapet om vänskap sprids under vändagsveckan.

På gång under vändagsveckan!
  • Röda Korsets avdelningar och distrikt ordnar Vänskap ger glädje-evenemang runt om i landet för att ge tillfälle till nya bekantskaper.
  • Sydöstra Finlands distrikt ordnar en vänkonsert med Katri Helena i Kuusakoskihuset i Kouvola kl. 18.00 onsdagen den 11.2.2015.
  • Intäkterna från konserten används till vänverksamheten i Sydöstra Finlands distrikt. Mer information om konserten finns här.
  • I vändagsveckans evenemangskalender finns alla veckans evenemang: evenemang ordnas på cirka 200 orter.

Inom Sydöstra Finlands distrikt hade man redan länge funderat på att ordna något större evenemang, som en konsert, för att få in medel till vänverksamheten, berättar distriktets verksamhetsledare Arja Vainio.

Konsertarrangemangen blev möjliga när distriktet fick en ny medelanskaffningschef.

– Först funderade vi på en julkonsert där intäkterna hade gått till vänverksamheten, men då hade tiden inte räckt till för arrangemangen kring en stor konsert, så vi flyttade på konserten, förklarar Vainio.

Till slut blev vändagsveckan en naturlig tidpunkt, eftersom det hela tiden var meningen att pengarna skulle gå till vänverksamheten.

– När tidtabellerna dessutom passade ihop kände vi att Katri Helena var perfekt som artist för en vänkonsert, tillägger Vainio.

Musik som uttrycker vikten av vänskap

Intäkterna från konserten gör det möjligt att trygga utbildning för frivilliga som engagerar sig i vänverksamheten och också att distriktet kan erbjuda fortbildning. Med tanke på kontinuiteten i verksamheten är det viktigt.

Konserten består av två delar på cirka en timme var med en paus på cirka 20 minuter i mitten.

– Under konserten lyfter vi fram vikten av vänverksamheten, säger distriktets kundförhandlare Pirjo Niilo-Rämä.

Enligt henne har Katri Helena många vackra tankar om vänskap:

– När man är vänner är man på "samma våglängd" med en annan människa. Det är ett förtroendeförhållande som fungerar i vått och torrt. En god vän ger en känsla av emotionell trygghet på livets hav – ibland i alldeles vardagliga förhållanden.

Vänverksamhet med mångfald målet

Att ordna en stor konsert kräver förstås också stöd och synlighet. Distriktet har fått två viktiga regionala aktörer att ställa upp som samarbetsparter för konserten: tidningen Kouvolan Sanomat och andelslaget Kymen Seudun Osuuskauppa.

Intäkterna från konserten går till att stöda vänverksamheten, i synnerhet till fortbildning av vänaktörer. Rödakorsvännerna i avdelningarna runt om i distriktet har uttryckt önskemål om utbildning kring flera olika teman.

I Sydöstra Finlands distrikt finns vänverksamhet i olika former i 33 avdelnignar och nu senast har också avdelningen i Enonkoski aktiverat sig genom att dra igång vänverksamhet.

I ung för unga-vänverksamhet får ungdomar i behov av vänskap en ung rödakorsvän. I Kouvola inleddes i höstas vänverksamheten Sie ja mie (Du och jag) för ungdomar.

I avdelningen har man ordnat en grundkurs i vänverksamhet för unga och det resulterade i att man nu har en grupp engagerade ungdomar som vill dra igång både vänverksamhet på tumanhand, där ensamma unga får en individuell vän, och gruppverksamhet för ungdomar, så kallade Sie ja mie-kvällar.

Eftersom verksamheten håller på att dras igång som bäst hoppas man att måna nya tar kontakt: både ungdomar som behöver en vän och unga frivilliga är välkomna.

– Till vänverksamheten i avdelningarna inom vårt område finns också anstaltsvänverksamhet och målet är att forma verksamheten efter de behov som finns på olika håll. Ett exempel på mångfalden är Piristäjät (ung. Uppiggarna) i Villmanstrand. Satsningar som vänkonserten är viktiga för att trygga verksamheten inom hela distriktet, sammanfattar Vainio.