Livssituation för människor som lider av ensamhet är ofta svår på många sätt

Niklas Meltio
Cirka en femtedel av ungdomarna känner sig åtminstone ibland ensamma.
Fotograf: Niklas Meltio

Röda Korsets frivilliga möter allt mer människor som utöver en vän också behöver övrigt stöd. Rådgivningens betydelse har betonats.

Människor som vid sidan av ensamheten också har andra problem kontaktar ofta Röda Korsets vänförmedling. Det händer ofta att personen inte har fått tillräckligt stöd genom de officiella kanalerna och slutligen får ensamheten många att kontakta Röda Korset, berättar Anita Hartikka, koordinator för socialtjänsten vid Röda Korset.

Genom kontakttaganden framhävs organisationens anställdas och frivilligas roll också som rådgivare och lyssnare. Ibland är den bästa hjälpen att hjälpa personen att få stöd av professionella.

Alla har rätt att få hjälp. I första hand bör tillräckliga hälso-och socialtjänster försäkras för att hjälpa i synnerhet de mest utsatta. I frivilligverksamheten stödjs människors välmående genom att ordna sällskap och fritidsaktiviteter, förklarar Hartikka.

Röda Korset förmedlar frivilliga vänner till människor som saknar sällskap. Verksamheten är frivillig fritidsverksamhet vars syfte är att bringa glädje i vardagen.

Vänverksamheten förebygger marginalisering

Cirka en femtedel av ungdomarna känner sig åtminstone ibland ensamma och man har uppskattat att allt större antal av de ensamma kan ses som ungdomarna som riskerar att marginaliseras. Traditionellt har ungdomars marginalisering förhindrats genom att försäkra i första hand att ungdomarna sysselsätter sig och har försörjning. Man har inte tillräckligt uppmärksammat ensamheten och hälsoproblem även om de ökar skillnader i ungdomarnas välmående och risken för marginaliseringen. (Karvonen & Kestilä 2014).

Röda Korset ordnar vänverksamhet för människor i olika åldrar som behöver sällskap. Ung till ung- vänverksamheten ökar möjligheter för sociala kontakter för 13-29- ånga ensamma unga och unga vuxna. I bästa fall skapar verksamheten genuina och hållbara vänrelationer.

Ung till ung-vänverksamheten kan antingen vara verksamhet på tu man hand eller i grupp. Röda Korsets avdelningar och De ungas skyddshus erbjuder för tillfället verksamhet på 11 orter: Uleåborg, Kuopio, Pargas, Tammerfors, Joensuu, Åbo, Rovaniemi, Kouvola och huvudstadsregionen. 350 ungdomar är med i verksamheten.

Behovet av unga frivilliga är stort. Särskilt för pojkar och unga män är det svårt att hitta en manlig frivillig vän. Vem som helst 18-29-årig kan bli vän och alla villiga får utbildning i uppgiften. Det viktigaste är att man vill hjälpa och vara en själv. Genom frivilligverksamheten kan man få livslånga vänner, säger Anita Hartikka.

Vänskap ger glädje 14.2

Röda Korsets frivilliga presenterar vänverksamheten 14.2 på Vänskap ger glädje-evenemangen runt om i Finland. Vänskap ger glädje-evenemangen är varmhjärtade evenemang som är öppna för alla. Närmaste evenemang hittar du här: www.punainenristi.fi/tapahtumat. Evenemangen ordnas med stöd av Finlands Röda Kors huvudsamarbetspartner LokalTapiola.