Blodtjänstens förra direktör friades på alla åtalen

Helsingfors hovrätt har idag gett ett beslut gällande ärende om missbruk av förtroendeställning. Hovrätten höll Helsingfors tingsrätts dom från drygt ett år sedan i kraft. Domen friade alla åtalade från anklagelser.

Beslutet friar Finlands Röda Kors Blodtjänsts förra direktör Jukka Rautonen på alla åtalen gällande Blodtjänstens så kallade upphandling av konsulttjänster. Den friande domen gäller också alla andra åtalade i ärendet.

Polisutredningen och rättsprocessen gällande Blodtjänstens upphandling av konsulttjänsterbörjade för fyra och ett halvt år sedan då MTV:s program 45 minuuttia (45 minuter) i september 2010 påstod att det finns betydliga missbruk i samband med Blodtjänstens upphandling av konsulttjänster.

Polisen inledde en förundersökning i ärendet och åklagaren beslöt att ta saken till domstol. Helsingfors tingsrätt behandlade ärendet under hösten 2013 och friade alla åtalade från anklagelserna. Hovrättens dom från idag höll tingsrättens dom i kraft.

Hovrätten konstaterar i sin motivering att Rautonen varken har gjort sig skyldig till missbruk av sin förtroendeställning eller bidragsfusk. Den friande domen gäller också åtal för medhjälp det vill säga åtalet på konsulten som var med i projektet och Blodtjänstens ledningsgruppensmedlem som var den andra åtalade gällande biståndsfusk.

Enligt hovrätten har Blodtjänsten utvecklats under Rautonens tid i verksamheten. Det handlar om operativ verksamhet och Blodtjänstens styrelse har varit medveten om externa konsulter och att man inte har gjort en konkurrensutsättning. Utvecklingsarbetets resultat har regelbundet värderats i Blodtjänstens styrelse och kostnaderna har inkluderats i Blodtjänstens budget.

I hovrättens dom konstateras att Blodtjänstens styrelse har fått information om projekten och dess kostnader har inkluderats i Blodtjänstens budget. Till styrelsen har också rapporterats om projektens framskridande och resultat.

Hovrätten anser att Rautonen inte har förorsakat skada till Röda Korset genom sitt handlande.

De åtalade personerna har redan i förundersökningen förnekat alla åtalen. Enligt dem har det hela tiden varit fråga om storskaliga utvecklingsprojekt inom Blodtjänstens och blodvårdsens verksamhet.