Röda Korset på undervisningssektorns Educa-mässa

Paula Pihlava
Paula Pihlava
Paula Pihlava
Paula Pihlava

Många lärare som besökte Röda Korsets monter skulle vilja inspirera barn och ungdomar allt mer till frivilligverksamhet.

Helsingfors mässcentrum var på fredagen fullt av undervisningssektorns professionella. På den riksomfattande Educa-mässan diskuterades i synnerhet ändringen i lärmiljö och lärardom. Röda Korset var på plats på fredagen och lördagen för att möta lärare och presentera de nya programmen för hög- och lågstadier såsom första hjälpen.

Lärarna och andra professionella framhävde hur viktigt det är att få ungdomarna med i frivilligverksamheten.

– Frivilligverksamheten ger ett gott humör och positiva upplevelser. I verksamheten får man mer än vad man själv ger, säger Pirkko Kepanen som arbetar vid läraryrkeshögskolan i Uleåborg.

Förskolläraren Pirjo Hannula berättar att man har ordnat morgonsamlingarna där man har berättat om Röda Korset för barnen i skolan.

– Det är viktigt att berätta om frivilligverksamheten och organisationerna i skolan så att barnen lär sig att förstå världen och möjligtvis inspireras till att göra någonting för att förbättra den, konstaterar Hannula som har kommit på mässan från Alavieska.

Skolorna inspirerar till frivilligverksamheten

Heidi Vehviläinen och Marianne Suomi studerar som bäst till ämneslärare. Enligt Suomi är skolorna bra ställen för att inspirera unga till frivilligverksamhet.

– Ungdomarna bör uppmuntras allt mer till frivilligverksamheten. Det räcker att man är med även lite då man hinner, säger Suomi.

Pirkko Kepanen är frivillig i flera organisationer och har mött många unga som är inspirerade av frivilligheten. I den läraryrkeshögskolan i Uleåborg utbildas studerande att nätverka med organisationerna.

– Samarbete med organisationerna är en väsentlig del av specialundervisningen. Man får hjälp och stöd i undervisningen av organisationernas sakkunniga, berättar Kepanen.