Nyaste ebolavårdcentret öppnades i Sierra Leone

Jari Lindholm
Finlands Röda Kors har skickat åtta biståndsarbetare till Sierra Leone.
Fotograf: Jari Lindholm

Internationella Röda Korset har öppnat sitt nyaste ebolavårdcenter i Kono, som ligger i de östliga delarna av Sierra Leone. Under denna vecka skickar Finlands Röda Kors tre biståndsarbetare för att arbeta med vårduppdrag i Kono.

De biståndsarbetare som åker nu ökar antalet arbetare som Finlands Röda Kors skickat till ebolaoperationen upp till 31 personer. Just nu finns åtta biståndsarbetare i Sierra Leone, varav fyra i Kono, tre i Kenema och en i Port Loko.

Det nya ebolavårdcentret grundades på grund av förändringar i hjälpbehovet. I Kenema, där ett ebolavårdcenter funnits sedan september 2014, har antalet personer som insjuknat i ebola sjunkit. Däremot är antalet smittade stor i Kono.

Enligt världshälsoorganisationen WHO rapporterades ett nytt ebolafall i Kenema under årets första vecka, medan motsvarande siffra i Kono är 32. Det nya vårdcentret kan till en början med ta emot 20 patienter, men det finns en möjlighet att fördubbla antalet vårdplatser.

– Vårdcentret fungerar enligt samma principer som den i Kenema, men verksamheten har förbättrats och justerats utgående från våra erfarenheter i Kenema, säger Tiina Saarikoski, som jobbar som Finlands Röda Kors hälsovårdsrådgivare i Kono.

Finlands Röda Kors fortsätter kampen mot ebola

Finlands Röda Kors har varit aktiv i båda ebolacentrens verksamhet och deras uppbyggnad. Centret i Kono drivs med hjälp av logistik- och kommunikationsenheter som är ett samarbete mellan Finlands och Danmarks Röda Kors.

Enheterna skickades till Sierra Leone 16.12.2014. Logistikenheten svarar för logistik, inklusive inköp och transport av utrustning. Kommunikationsenheten ansvarar för lokal IT-service, radiokommunikation och internationella satellitförbindelser. Finlands Röda Kors leder och förser båda enheterna med material. Verksamheten finansieras med medel ur katastroffonden och utrikesministeriets humanitära bistånd.

Finlands Röda Kors biståndsarbetare har varit verksamma i eboladrabbade länder från och med april 2014. Dessutom har Röda Korset skickat 48 000 kilo klädhjälp till Sierra Leone. Kläderna har delats ut till ebolasmittade och deras anhöriga, eftersom de som blivit smittade måste bränna upp sina kläder.

Den pågående ebolaepidemin är historiens värsta. Enligt WHO är redan 21 086 personer smittade 9.1.2015) varav 8 289 har dött. Situationen är värst i Sierra Leone, där 10 030 är smittade och 2 997 döda enligt WHO.