Kulturutbyte på det internationella lägret för ungdomar

Mirkka Helkkula
Mirkka Helkkula
Mirkka Helkkula
Mirkka Helkkula
Mirkka Helkkula

En vecka i ett främmande land ger möjlighet till upplevelse utan kulturella fördomar och att få nya vänner.

Kom med i den internationella verksamheten
  • Finlands Röda Kors skickar årligen aktiva frivilliga ungdomar till internationella ungdomsläger och andra ungdomsmöten.
  • Målet med lägren är kulturombyte och förstärkande av det internationella samarbetet.
  • År 2014 deltog Finlands Röda Kors ungdomar i lägren också i Österrike och Norge samt andra ungdomsmöten i Danmark, Tyskland, Norge och Sydkorea.
  • Följ ansökningar till kommande lägrer och kom ihåg ungdomsdelegatutbildningen. Mer information här.

Bussar trafikerar längs dammiga sandvägar och passerar bycentrumen och torra savanner. Lokala människor vänder sig och vinkar till Röda Korsets ungdomar. Karibu, hörs överallt. Varmt välkommen till Kenya.

Förutom från Kenya har ungdomar samlats till det internationella ungdomslägret från sju olika länder: Etiopien, Namibia, Zimbabwe, Colombia, Holland, Norge och Finland. Efter lokala deltagare finns det mest finländare eftersom ungdomsdelegat Laura Leino har organiserat lägret tillsammans med fyra andra deltagare.

21-åriga Stefan Moreno som deltar i lägret är första gången utomlands.

– Lägret är en fin möjlighet att byta tankar med andra ungdomar och bekanta sig med matkulturen och traditioner i ett annat land. På lägret har jag bättre förstått Röda Korsets globala målsättningar.

Gemensamma glädje- och sorgeämnen

Syftet med det internationella lägret är att bekanta sig med Röda Korset i Kenya och andra ungdomar samt fundera över ungdomars möjligheter att påverka problem i sitt samhälle. Man diskuterar samma teman i Kenya som i Finland: ungdomars arbetslöshet, trafikbeteende och rusmedel.

Å andra sidan finns det också gemensamma glädjeämnen såsom gruppselfies, dans och att skratta åt sig själv.

På första dagen vill frivilliga i Kenya presentera den lokala stadens stoltheter: Röda Korsets byrå i Machakos och den gröna parken Machakos People´s park.

Parken som öppnades i år är med sina tivolin och trädgårdar en del av Kenya som inte beskrivs i vanliga nyheter. Besöket är motiverat av många skäl eftersom det öppnar utlänningars ögon till vardagen i Kenya.

– Vi måste övertyga människor om att det också är tryggt i Kenya, säger 24-åriga Herbert Adungo som deltog i lägret.

Machakos är ett av de fridfullaste områden i Kenya

Shadrack Musyoka som är chef för ungdomsprogram vid Röda Korset i Kenya harmar sig över att många internationella representanter inte kom eftersom de var misstänksamma mot landets trygghet på grund av terrorism och ebolaepidemin i Väst-Afrika. Hittills har man inte bekräftat ebola i landet.

– I organiseringen av lägret tog man hänsyn till alla risker. På grund av detta flyttades lägret till Machacos som är ett av de fridfullaste områdena i Kenya, berättar Musyoka.

Röda Korset i Kenya kan värdera landets trygghet. Organisationens 69 000 frivilliga och andra medlemmar upprätthåller till exempel första hjälpen-jour och andra beredskapsverksamheter samt utbildar ungdomarna med sådan disciplin som avundas på andra håll i Afrika. Samma disciplin syntes också på lägret eftersom en löpning tidigt på morgonen hörde till lägrets program.

Text: Mirkka Helkkula