Fem år efter jordbävningen i Haiti

Silke Harting, delegat vid Röda Korset i Norge
Silke Harting, delegat vid Röda Korset i Norge

Den 12 januari blir det 5 år sedan den förödande jordbävningen i Haiti inträffade. Finlands Röda Kors biståndsarbete i Haiti började genast efter jordbävningen och pågår ännu.

Efter nödhjälpen har Finlands Röda Kors biståndsarbete bestått av bashälsovårdtjänster, hälsoupplysning, information om hygien och levererande av byggnads-och hygienutrustning till huvudstadsregionen och  bygemenskaperna i Sault  d´Eau. Man stödde också lokala Röda Korsets avdelning genom att bygga kursutrymmen, hjälpa i medelanskaffning och ge utbildning.

Finlands Röda Kors förenade sina krafter med de norska som förverkligar hälsoprojekt i de små fjällbyarna där det inte finns någon hälsovård.

Röda Kors projekt förbättrar situationen och bringar hjälp fram. Man har utbildat lokala frivilliga för att utföra upplysningsarbete för att förhindra HIV, denguefeber och malaria. Man lär byborna att hjälpa varandra och känna igen hälso-och miljörisker som hotar dem. Röda Korset i Norge har också delat ut myggnät som de fattiga invånarna på landsbygden har inte råd med, berättar Jouko Ala-Outinen, koordinator för Latinamerika och Karibien  vid Finlands Röda Kors.

Han tror att utvecklingssamarbetet kommer att fortsätta ännu många år i Haiti, men det syns dessutom också resultat.

- Arbetet är långsamt och långsiktigt eftersom det tar tid att förändra människors attityder. På landsbygden har man dock skapat lite förbättringar i människors liv. I de många små byarna förverkligas hälsoprogram på ett nytt sätt genom att hjälpa människorna att finna sin inre styrka och själva göra något betydelsefullt.

Att få hjälp betyder inte att man passiveras, tvärtom borde det aktivera. Haiti behöver dock fortfarande utomstående hjälp eftersom det inte finns tillräckligt med egna resurser.

- Jag känner Haiti sedan 30 år och emellanåt  sker utveckling och man tänker positivt på framtiden. men sen upphör hela utvecklingsarbetet då antingen en stor storm eller en stor epidemi (såsom kolera för några år sedan) inträffar och hela den internationella gemenskapen koncentrerar sig på nödhjälpen. Haiti kommer att behöva hjälp ännu många år men lyckligtvis har vi en norsk partner som har bundit sig att hjälpa i Haiti under många år, säger Ala-Outinen

Röda Korset i Haiti som är redan på fötter utför ett bra arbete också i detta projekt.