Röda Korset donerade båtar till familjer i Kambodja

Leena Honkasalo
Leena Honkasalo
Leena Honkasalo

En liten båt av trä glider sakta med strömmen i älven. Fiskaren står i båten och kastar nätet i vatten. Pat Sophan kan nu fiska med egen båt tillsammans med andra vilket inte var möjligt förr.

För några månader sedan fick Pat Sophan en roddbåt från Röda Korset. Båten är ett av de viktigaste bruksföremålen på landsbygden i Kambodja.

– Det finaste är att båten var splitterny då vi fick den, ler Sophan

Pat Sophan och hennes man tjänar sitt uppehälle huvudsakligen genom fisket. Tidigare hade familjen ingen båt och de måste fiska genom att vada i vattnet. Det var farligt eftersom man kunde bli skadad av en glasskärva i bottenävjan. Under flodtiden steg vattnet så mycket att man inte kunde vada. Med båten kan man fiska tryggt hela året.

Phy Sophouns fyramedlemmarsfamilj fick också en båt från Röda Korset.

– Tack vare båten har vår fiskefångst mångdubblats. Genom att vada fick vi bara ett kilo eller några fiskar dagligen. Nu får vi upp till 10 kg per dag, berättar Sophoun.

Familjen använder själv en del av fiskar men det finns gott om fångst att sälja. Familjens levnadsstandard har ökat och familjen har råd att betala barnens skolkostnader med extrapengarna.

Båten hjälper då flodvattnet stiger

Röda Korset arbetar i byn Peam Kraeng mitt i Kambodja för att förbättra katastrofberedskapen. Byn drabbas av årliga översvämningar och målet är att förbättra bybornas förmåga att förbereda sig för översvämningar samt stödja lokala näringar.

Förra året då Röda Korset inledde sin verksamhet i Peam Kraeng kunde byborna själva berätta om sina behov. Små båtar behövdes mest. De är viktiga både för fiskenäringen och under översvämningar.

– Vi saknar en hel del annat också såsom toalett och en cykel och huset behöver renovering. Båten höll ändå topposition i vår önskelista. Livet är nu lättare än förut, tackar Sophan.

Under regnperioden kan älvens vatten stiga flera meter, då måste invånarna i byn som sprider sig längs älvstranden, temporärt fly undan översvämningen. Höga byggnader såsom tempel ger skydd.

I år steg flodvattnet i  skiftet mellan juli och augusti. Sophans familj fick varning i tid och visste hur man borde förbereda sig.  I hemmet flyttade familjen saker till översta hyllorna dit vattnet inte når, reserverade mat och förberedde sin nya båt.

Hela familjen med fem medlemmar och nödvändiga saker reste med båten till närmaste tempel som fungerade som tillfälligt evakueringscenter. Hemhuset har byggts på tio centimeter höga stolpar men ändå steg vattnet högt över golvet.

Båten är ett bra färdmedel också utanför flodperioden. I Sophans hushåll finns det ingen motorcykel, cykel eller andra fordon och familjen använder båten då de hämtar trä. Man måste hämta trän före soluppgången och resan är så lång att man är tillbaka först nära solnedgången. Utan båt är resan inte möjlig och tidigare måste Sophans familj låna grannens båt. Phy Sophouns familj däremot hämtar gräs för sin ko med båten.

Text: Leena Honkasalo