Finlands Röda Kors skickade en logistikenhet till Sierra Leone i tisdags

Jari Lindholm
Antalet insjuknade har tydligt minskat i Kenema där det internationella Röda Korset grundade en ebolavårdklinik i september.
Fotograf: Jari Lindholm

Finlands Röda Kors skickade tisdagen en logistikenhet till Sierra Leone. Enheten borde vara framme i slutet av veckan. Enhetens uppgift är att ansvara för logistik inkluderande varors leverans och transportkedja. Logistikenheten stödjer Röda Korsets nya ebolavårdcenter som öppnas i Kono i östra delen av Sierra Leone.

Finlands Röda Kors skickar logistikenheten i samarbete med Danmarks Röda Kors. Från båda länderna reser två biståndsarbetare inom logistikbranchen till Sierra Leone. Finlands Röda Kors ansvarar för logistikenhetens ledande och material.

Antalet ebolasmittade ökar i Sierra Leone

Orsaken till att skicka logistikenheten och inrätta ett nytt ebolavårdcentral  är en förändring i behovet av hjälp. Antalet insjuknade har tydligt minskat i Kenema där det internationella Röda Korset grundade en ebolavårdklinik i september.

I området Kono på gränsen till Guinea har antalet smittade istället ökat. I Kono bor cirka 350 000 människor och  redan har över hundra ebolasmittor bekräftats.

För att stoppa virusets spridning behövs snabba åtgärder eftersom antalet smittade fortfarande ökar i Sierra Leone.

Finlands Röda Kors biståndsarbetare har varit i de ebola drabbade länderna sedan april. Antalet kommenderingar är sammanlagt 22 och för nuvarande arbetar fem biståndsarbetare från Finlands Röda Kors i Väst-Afrika. Därutöver har Röda Korset levererat sammanlagt 48 000 kg kläder till Sierra Leone. Kläderna har delats ut till ebolainsjuknade och deras anhöriga eftersom insjuknades egna kläder bränns.

Det handlar om den värsta ebolaepidemin i historien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har det redan funnits 18 464 fall varav 6841 döda. Den största delen av de smittade befinner sig i Sierra Leone och Liberia.