Den inre konflikten i Sydsudan har redan pågått ett år

Henry Makiwa, British Red Cross / IFRC
Barn springer omkring och samlar in frön av spannmål. Sydsudaner försöker plantera de få frön som de lyckades samla in och valla deboskap som finns kvar.
Fotograf: Henry Makiwa, British Red Cross / IFRC
Röda Korsets verksamhet under det gångna året:

Hälsa

  • Vårdade krigsskador: 3 300 operationer på 15 hälsocentraler
  • Rehabilitering till 1500 skadade på tre centraler
  • Medicinisk utrustning till 43 för första hjälpen och andra hälsocentraler

Nödutrustning och mat

  • 900 000 biståndspaket med mat månadsvis
  • Basanvändningsutrustning till 524 000 människor runt om i landet

Vatten och sanitet

  • Rent vatten till 255 000 inre flyktingar på olika håll i landet

Familjeåterförening

  • 12 750 meddelanden och 770 samtal mellan familjemedlemmar som har kommit ifrån varandra

Katastrofhjälp

  • Katastrofhjälpgrupper har utbildats och utrustats. Sammanlagt 40 grupper som består av över 800 frivilliga. Mycket hjälp i strider, översvämningar och i kolera

Hundratusentals människor i Sydsudan har flytt striderna till grannländerna och över en miljon människor i landet lever som inre flyktingar. Den humanitära situationen är allvarlig och behovet av hjälp enormt. Det finns brist på mat, rent vatten, skydd och sanitet. Under ohygieniska förhållanden på lägren ökar risken för smittsamma sjukdomar.

En späd grässavann sprider ut sig på båda sidor om den skakiga vägen den största delen av resan från Mingkaman till Juba. Naturens fred är missledande eftersom då man lämnar huvudvägen och kör cirka en kvart kommer till en by som har bränts ner helt i de nya striderna i Sydsudan.

Trots allt som hände vägrade några byborna att fly. En av dem är Lydia.

En grupp av krigare gjorde en överraskningsattack mot byborna. Beväpnade män sköt mot alla och brände ner allt möjligt. I attacken dog 10 människor och byn förstördes helt.

Lydia hade tur. Hon flydde med barnen. Hennes man blev skjuten och skadades men kunde också fly. Då familjen gömde sig i skogen hade de ingen mat utan levde på löv och vilda frukter.

En försiktig ny börja

Lydias man är fortfarande konvalescent och har inte kunnat arbeta så Lydia har blivit familjens försörjare. En av de första uppgifterna var att återuppbygga huset som brändes ner. Huset är ännu inte färdigt men taket är på plats.

Jag byggde det själv. Jag måste gå 5 kilometer fram och tillbaka till stället där det växer gräs som är lämpligt för taket, berättar Lydia.

Lydia och de andra byborna fick tälttyg för tillfällig övernattning och som skydd under regnperioden från den internationella Rödakorskommitén (ICRC). Man delade också ut mat, köksutrustning, tvål, liggunderlag, myggnät, ämbar och vattenkanistrar till byborna.

Finlands Röda Kors stödjer hälsoprogram

I Sydsudan bor nio miljoner människor och det finns bara 120 läkare och lite över 100 registrerade sjuksköterskor. Finlands Röda Kors har stött i synnerhet hälsoprogram sedan Sydsudan blev självständig år 2011.

Finlands Röda Kors stöd till Sydsudan år 2014 var 4,6 miljoner euro som finansierades via utrikes ministeriets humanitära bistånd, utvecklingssamarbete och FRK:s katastroffond.  Finlands Röda Kors har levererat bland annat 50 000 kg durra, 30 000 presenningar för skydd, köksutrustning till 21 200 familjer och rent vatten till 7500 människor i landet.

Därutöver har Röda Korset stött finländska sjukvårdens delegater som åkt till Sydsudan. En av dem är anestesieläkare Siru Vartiainen som arbetade tre månader runt i landet och nyligen har återvänt.

Den största delen av arbetet var att vårda krigsskador. Det fanns fast inga färska skador eftersom det ställvis inte finns vägar eller transporthjälp. Ett exempel på detta är att närmaste krigsområde låg på 80 kilometers avstånd i ogenomtränglig terräng, beskriver Vartiainen.

På grund av striderfår människor ingen vård i tid såsom Lydias man.  Det finns allt mindre hjälp att få eftersom många hälsostationer har blivit förstörda.

– Framtiden ligger i Guds händer men vi är tacksamma till Röda Korset för att de hjälpte oss då man attackerade vår by, säger Lydia.