Att hantera tsunamiminnen kan hjälpa

Plats:

På annandagen blir det 10 år sedan Sydostasiens tsunami. Denna katastrof berörde många finländare djupt. Många människor förlorade sina familjemedlemmar eller nära och många var själv i livsfara.

På den kommande årsdagen syns tsunamins händelser en hel del medier. Detta kan få de gamla upplevelserna att komma upp igen. Detta är fullkomligt naturligt.

Det är inte farligt att tankarna och känslorna gällande gamla minnen kommer upp.  Det betyder inte heller att man inte har återhämtat sig från upplevelsen.  Snarare tvärtom.

Det sägs ofta att tiden läker alla sår.  Det har ingen förbättrande effekt i sig att tiden går. Men genom tiden kommer de skakande upplevelserna allt mer sällan upp. Man tänker på det en stund och sen tänker man redan på någonting annat.

Då man tänker på den skakande händelsen kallas det för att hantera upplevelsen. Det är viktigt. Genom detta kan vi med tiden ta avstånd från upplevelsen och den är lättare att hantera och mindre ångestfull. Alltså låt minnen och de tankar och känslor som hör till komma och stanna i dessa. Det lönar sig också att tala om minnen med nära människor, det hjälper i återhämtandet.

För några människor är upplevelserna som tsunamin förorsakade ännu mycket smärtsamma. Om man fortfarande upplever mycket starka känslor och minnen lönar det sig att söka utomstående krishjälp. Även om det har gått tio år från tsunamin kan det hända att det egna sinnet först nu är moget att hantera upplevelsen. Det är aldrig för sent.

I synnerhet barn och unga som upplevde tsunamin kan ha ganska mycket att hantera gällande tsunamin. Att hantera sådana väldigt skakande upplevelser kräver en vuxens psyke. Även om man hade talat mycket om upplevelsen som barn och man har känslan att barnen har återhämtat sig väl, kan dessa upplevelser nu kräva annorlunda hantering. Det lönar sig att öppet lyssna på sig själv och om man känner behov att hantera saken lönar det sig att göra det.

Salli Saari

Krispsykolog, ledare för Röda Korsets beredskapsgrupp för psykologer