Tsunamin i Asien 2004: Röda Korset samlade in fakta på nätet

Okänt
Finlands Röda Kors tsunamioperation pågick i sju år.
Fotograf: Okänt

Tidigt på annandagsmorgonen år 2004 fick Finlands Röda Kors jourhavande de första meddelandena och telefonsamtalen om en enorm jordbävning i Asien. Då drogs igång ett storskaligt biståndsarbete igång som pågick i sju år. Finländare donerade 27,2 miljoner euro till detta.

På webbsidorna berättas vad som har gjorts i Sri Lanka, Thailand och Indonesien. Bit för bit berättas också om finländarnas hemkomst, krishjälp och kamratstöd.  På sidorna finns fakta landsvis och information om hjälp och förödelsen som tsunamin förorsakade: www.rödakorset.fi/tsunamin

Sammanfattning om hjälpen

Evakuering och vård av finländare samt krishjälp och kamratstöd: Man evakuerade till hemlandet och letade efter cirka 3300 finländare. Det första evakueringsflyget anlände till Finland 27.12 och det sista flyget 5.1.2005. Operationen inleddes av Finlands regering och utöver Röda Korset deltog bl.a. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Finnair, resebyråer, Luftfarsverket, de flesta ministerierna och Evangelisk-lutherska kyrkan. Röda Korset drog igång en telefonjour för anhöriga och personer som evakuerades från katastrofområdet fram till 5.1.2005. Omedelbar krishjälp och kamratstöd erbjöds till år 2007.

Sri Lanka: Finlands Röda Kors mest storskaliga biståndsmål. I första skedet levererades en klinik med personal som motsvarar en hälsocentral till Ampara som är den fattigaste delen av landet. Därutöver byggdes tre sjukhus och reparerades ett sjukhus i Ampara. Också i staden Jaffna byggdes regionalsjukhusets vårdavdelningar och bostäder för personalen. I Ampara byggdes också två höghusområden och lokalbefolkningen fick stöd i byggandet av egnahemshus. Finlands Röda Kors byggde vattensystem och toaletter på området. 16 000 människor fick första hjälpen-utbildning.

Thailand: Finlands Röda Kors skapade blodtjänstsystemet i landet. Nuförtiden sköter det lokala Röda Korset om att samla in blodet och framställa blodprodukter till sjukhus. I augusti år 2009 inledde Phukets regionalblodcenter sin verksamhet och i staden inrättades också en flyttbar blodtjänst. Finlands Röda Kors utbildade personal på blodcentrerna och skaffade apparater. I Phan Nagan området reparerades nio sjukhus och lokalbefolkningen fick första hjälpen utbildning. Sjöräddningen utvecklades genom att utbilda hundratals frivilliga och arbetare.  Till sjöräddningscentrena skaffades också utrustning. 

Indonesien: Det internationella Röda Korset hade cirka 70 hälsoprojekt som koordinerades av en finsk biståndsarbetare. Därutöver byggdes en ny skola i Sigli.