Röda Korset evakuerar människor undan orkanen Hagupit som drabbar Filippinerna

Filippiinien Punainen Risti / IFRC
Filippiinien Punainen Risti / IFRC

Risk för översvämningar och jordskred de närmaste dagarna. Humanitär hjälp behövs.

 

Årets kraftigaste tropiska orkan, Hagupit drabbade Filippinerna den 4 december. Orkanen har förorsakat jordskred och översvämningar.

Enligt FN:s bedömning är 5 miljoner människor utsatta för allvarlig fara. Sammanlagt 30 miljoner människors liv påverkas av orkanen.

Filippinernas Röda Kors har hjälpt till vid evakueringen av närmare 1 miljon människor. 

Dessutom har Filippinernas Röda Kors delat ut nödhjälp så som mat, dryck, matlagningsutrustning, vattenkanistrar och hygienprodukter.    

Översvämningar utgör en risk de närmaste dagarna

Larmsystemet på Filippinerna har fungerat bra. Beredskapen har varit bättre inför Hagupit jämfört med hur det var för ett år sedan då orkanen Haiyan slog till. Man uppskattar att 7000 människor omkom under Haiyan.

Trots att Hagupit inte är lika kraftig som Haiyan, tar man situationen på största allvar.

Hagupit framskrider långsamt och enligt prognoserna kommer den att hållas över Filippinerna i tre dygn. De närmaste dagarna innebär översvämningar och jord- och lerskred de största riskerna.  

Humanitär hjälp behövs, det råder brist på livsförnödenheter – mat, dryck, hälsovård och tillfällig inkvartering.

Filippinerna är synnerligen utsatt för katastrofer, ungefär 20 orkaner drabbar landet årligen. Andra naturkatastrofer som hotar är jordskred, översvämningar, vulkanutbrott och jordbävningar.

Finlands Röda Kors har under många år stött Filippinernas Röda Kors i deras arbete i samband med naturkatastrofer. Finlands Röda Kors hjälper dessutom befolkningen på Filippinerna att förbereda sig inför katastrofer.