Våra delegater runtom i världen: största reserven finns i Finland

Vincent Kanga Kassy Koutoua
Biståndsarbetare Niina Hirvonen på Elfenbenskusten.
Fotograf: Vincent Kanga Kassy Koutoua

Finlands Röda Kors har den största personalreserven inom Rödakorsrörelsen. Detta är tack vare utbildning.

Niina Hirvonen är nyss hemkommen från Ghana och är en av cirka 70 delegater för Finlands Röda Kors som jobbar på olika håll i världen.

– Utbildningarna inleddes på 1970-talet och hittills har totalt 1928 delegater utbildats. Detta är unikt i ett globalt perspektiv. Ledningen har hela tiden förbundit sig till att främja utbildningen, alltså har det betraktats som ett bra redskap för att skicka ut delegater till olika omständigheter, säger personalförvaltningskoordinator Sirpa Mikkola.

I dagsläget finns ca 500–600 aktiva delegater, varav hälften är sjukvårdspersonal. I de aktuella operationerna på Ebola-området och i Azraqs flyktingläger i Jordanien finns jobb för t.ex. allmänläkare, expertläkare för barn- och kvinnosjukdomar, barnmorskor samt röntgen- och laboratoriepersonal.

För att kunna upprätthålla katastrofberedskapen krävs förutom sjukvård även arbetare inom stödfunktionerna d.v.s. logistik, allmän teknik, vattensanitet och ekonomiförvaltning.

– Under de senaste åren har anslagen för utvecklingssamarbete ökat och därmed har delegatprofilerna haft en betoning på projektkoordinering, säger Mikkola.

Konkreta resultat i Ghana

Hirvonen som jobbat som regional representant i Gaza arbetar första gången som biståndsarbetare.

– En av mina bästa upplevelser var då en lokalbo i Ghana berättade åt mig hur de hade byggt en Tippy Taps-handtvättsstation och hur han tillsammans med sin fru alltid ser till att deras barn tvättat händerna före måltiden, säger Hirvonen.

Även Sierra Leone och Elfenbenskusten hörde till hennes verksamhetsområde och hon besökte alla byar i regionen två gånger under hälsovårdsprojektet.

– Den egna insatsen märktes av i och med att byborna ändrade på sina vanor, volontärerna var ivriga och de lokala arbetarna utvecklade sina kunskaper inom projektstyrning. Jag hade användning av mångsidig know-how som jag samlat på mig under livets gång och lärde mig mycket nytt i överraskande situationer, säger Hirvonen.

En av de mest gripande situationerna skedde på Elfenbenskusten, där en kvinna berättade, att de tidigare trott att malaria förorsakas av solsken eller matolja. Nu visste hon att den förorsakas av en honmygga.
 

Finland har ett gott rykte

– I Västafrika är Finland känd som en aktiv och stöttande partner, vars expertis uppskattas högt. Samtidigt har vi ett rykte som en disciplinerad nationell organisation. Finlands Röda Kors är seriös med att spåra upp vart projektfinansieringen hamnar och att pengarna används som avtalat, berättar Hirvonen.

Som en skrattande och ivrig kvinna gjorde Hirvonen ett intryck hos lokalborna – även i den grad, att en av Röda Korsets volontärer döpte sitt barn efter henne.

– Jag gillar samarbete, gemensam problemlösning och att motivera människor. Dessa ser jag som goda egenskaper hos en biståndsarbetare.

Du kan bli Röda Korsets biståndsarbetare genom att delta i Röda Korsets grundkurs i biståndsarbete. Följande kurs ordnas i mars 2015. Ansökningstid avslutas 14.12.2014.

Närmare ansökningskriterier och ytterligare information hittar du här.