Alla har rätt till ett medborgarskap

Den som saknar medborgarskap kan inte:
  • Få ett ID
  • Öppna ett bankkonto
  • Köpa en flygbiljett
  • Studera på universitet

                             Källa: UNHCR

Röda Korset stöder FN:s flyktingorganisations kampanj för att alla ska få medborgarskap

Det finns åtminstone 10 miljoner människor i världen som saknar medborgarskap. På grund av detta lever de ofta utanför samhället. Många saknar grundläggande rättigheter som borde höra till alla, till exempel rätten till skola och hälsovård.

Om föräldrarna saknar medborgarskap betyder det ofta att deras barn också kommer att sakna det eftersom medborgarskap eller avsaknad av medborgarskap ofta är något man får via sina föräldrar.

- Orsakerna till att man saknar medborgarskap ligger ofta i diskriminering på grund av etnicitet eller religion. Flyktingar kan sakna medborgarskap på grund av att de inte beviljas medborgarskap i sitt nya land och inte heller har möjlighet att återvända till sitt hemland. Det berättar Ann-Charlotte Siren-Borrego, som jobbar med planering av familjeåterförening på Röda Korset.    

I Finland bodde år 2011 760 personer som saknade medborgarskap och 618 personers medborgarskap klassades som obekant. I norra Europa bor det 400 000 människor som saknar medborgarskap, största delen av dem bor i Baltikum. 

Medborgarskap åt alla år 2024  

FN:s flyktingorganisation UNHCR har som målsättning att ingen ska sakna medborgarskap om tio år.  UNHCR försöker påverka ländernas lagstiftning så att man kunde identifiera dem som saknar medborgarskap och uppmärksamma deras specialsituation.   

UNHCR har gjort en rapport också om läget i Finland. Situationen för de personer som saknar medborgarskap i Finland är rätt bra vid en internationell jämförelse.

- Ett barn som saknar medborgarskap men som föds i Finland får automatiskt ett finländskt medborgarskap säger Ann-Charlotte Siren-Borrego.

Trots detta understryker man i rapporten behovet av att Finland särskilt uppmärksammar de personer som saknar medborgarskap och förstår deras situation. I dagens läge behandlas deras ärenden ofta på samma sätt som andra flyktingars.

Läs mer om att sakna medborgarskap på UNHCRs sidor (på engelska)