Unga vuxna finländare har dålig kännedom om hur hiv sprids

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio
Internationella aidsdagen
  • Läs om Internationella aidsdagen och aidsdagens evenemang: www.maailmanaidspaiva.fi/sv
  • Internationella aidsdagen i Finland realiseras i samarbete mellan Hiv-stiftelsen/Hiv-stödcentralen, Positiiviset ry, Pro-tukipiste ry, Seta rf, SHAS ry, social- och hälsovårdsministeriet, Finska missionssällskapet, Finlands Röda Kors och Väestöliitto.

I Finland diagnostiseras årligen omkring 160 nya hiv-fall. I över 70 procent av fallen handlar det om sexuellt överförd smitta.

En undersökning som publiceras under Internationella aidsdagen visar att kunskaperna om viruset och spridningsvägarna fortfarande är bristfälliga. I undersökningen deltog över 1 000 finländare i åldersgruppen 20–29 år.

– Cirka en fjärdedel av dem som deltog i undersökningen trodde att hiv sprids via insektsbett och många likställde myggans gadd med en narkotikakanyl. Många finländare betraktar fortfarande hiv som en drogrelaterad sjukdom och mycket få vuxna finländare använder alltid kondom vid samlag, säger föreningen Positiiviset ry:s verksamhetsledare Sini Pasanen om undersökningsresultaten.

Flera hundra ovetande finländare

Hela 19 miljoner människor med hiv runt om i världen är ovetande om sin infektion. I Finland är motsvarande antal minst 700. Cirka 75 procent av dem som deltog i den aktuella undersökningen uppgav att de aldrig har låtit testa sig för hiv på eget initiativ. Många underlåter att testa sig eftersom de anser att smittorisken är obefintlig och inte tror att de själva kan drabbas. Det är viktigt att låta testa sig i sjukdomsförebyggande syfte. Testning för hiv borde erbjudas rutinmässigt i anslutning till andra blodprov/laboratorieanalyser.

Det sammanlagda antalet hiv-smittade finländare är cirka 3 500. I år har det förlöpt 31 år sedan viruset upptäcktes och i dag förhåller man sig positivare till virusbärarna än när det begav sig.

– Inställningen till hiv utvecklats i rätt riktning. En stor del av undersökningsdeltagarna ansåg att man inte behöver berätta om sin infektion på till exempel arbets- eller studieplatsen, säger Sini Pasanen.

I Internationella aidsdagens delegations undersökning, som gjordes som nätintervju, deltog sammanlagt 1 011 personer i åldersgruppen 20–29 år. Intervjuerna gjordes under perioden 20–30.10.2014. Felmarginalen i Taloustutkimus Oy:s undersökning är cirka +/- 1 procent i vardera riktningen.