Ensamheten är tyst, ledsam och fylld av skrämmande tankar

Eeva-Kristiina Hemanus
Varpu Vuorenrinne, projektarbetare på Röda Korset presenterar vänverksamheten Från ung till ung.
Fotograf: Eeva-Kristiina Hemanus
Gemensamt ansvar
  • Gemensamt ansvar är en insamling som hjälper nödställda i hemlandet och utomlands utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.  
  • De insamlade medlen från 2011 används för att förebygga ensamhet bland barn och unga
  • Läs mer om Gemensamt ansvar på nätet

Var tionde ungdom i Finland känner sig ensam och allt fler unga uppger att de inte har en enda vän, det kommer fram i en undersökning om skolhälsa som gjordes år 2009. De insamlade medlen från projektet Gemensamt ansvar för unga användes unde de tre sista åren till att förebygga den växande ensamheten bland unga. Projektet avslutas detta år.

Docent Niina Junttila vid Åbo Universitet  har forskat i ensamhet bland barn och unga och hon skrev nyligen i Helsingin Sanomat (HS 1.11.) hur långvarig ensamhet hos barn till slut kan leda till en total känsla av hopplöshet. Junttila betonar att det nu är viktigare att söka efter konkreta lösningar på problemet i stället för att peka ut skyldiga

– Vi kan till exempel förstärka barnets sociala kompetens, öka antalet möjligheter till socialt umgänge och bygga upp barnets självaktning genom psykoterapi. Det viktigaste är att ingripa konstaterade Junttila på slutseminariet för projektet Gemensamt ansvar för unga.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands Röda Kors, Föreningen för mental hälsa i Finland och Mannerheims barnskyddsförbund jobbade under tre år med att fram konkreta handlingsmodeller och idéer som strävade efter att barn och unga som lider av ensamhet snabbare skulle få hjälp.

Resultaten visar att tidigt stöd, utvecklande av de ungas egna kraftresurser och aktiverande verksamhet är viktigt i det förebyggande arbetet. Tydligt var också att det för de unga är lättare att komma med i en gruppverksamhet än att söka hjälp ensam.

Berättelser, vänner och stöd från unga till unga

De olika instanserna bakom projketet utvecklade flera olika handlingsmodeller för förebyggande verksamhetoch för att aktivera de ungas egna resurser, fedbacken från pilotgrupperna var positiv.

Finlands Röda Kors har haft vänverksamhet ända sedan 1950-talet. Men i samband med projketet Gemensamt ansvar för unga utvecklade man en ny form av väntjänsten som specifikt riktar sig till unga. Vänförmedlingen Från ung till ung gör att frivilliga unga och unga som saknar vänner möts.

Vänverksamheten ordnas inte bara i Röda Korsets avdelningar utan också på de ungas skyddshus som bland annat driver populära musik- stall och matklubbar. Röda Korsets mål har varit ta fram en ny verksamhet som utgår från de ungas behov: både vänparen och grupperna planerar sitt program fritt och självständigt.

Hitta din berättelsen är en gruppverksamhet som Föreningen för mental hälsa i Finland  utvecklat. Verksamheten ger mäjligheter att dela upplevelser av mobbning men också möjlighet att stärka självkänslan utgående från de ungas egna berättelser.

Mannerheims barnskyddsförbund har gett ut en handbok, En vän åt alla och målet är att stärka vänelevsverksamheten som man inledde redan 1972. En vän åt alla har genomförts som pilotprojekt i några skolor, man har erbjudit rastgrupper och chatforum  som får bra respons där lärare och elever kan diskutera tillsammans.

Betydelsen av en trygg vuxen

En grupp representanter för aktörerna i kampanjen och några politiker träffades 26.11 på projektets slutseminarium för att diskuterar konkreta handlingar för att öka välmåendet bland de unga. Undervisningsminister Krista Kiuru var bekymrad över skoltrivseln och skolornas individcentrering.

Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula  var i sin tur ledsen över att det finns unga som inte hart en enda vuxenkontakt, hon slängde fram frågan om man kanske själv kan vara den vuxenkontakt någon ung just nu saknar.