Terhoklubbarna sprids med fart

Maija Pokkinen
Maija Pokkinen
bola-virus aiheuttaa verenvuotokuu
Bekanta dig med verksamheten under veckan för barnens rättigheter
 • Hela Finland leker-projektet har öppet hus på olika håll i Finland och ordna evenemang där man får höra experter, diskutera lek - och i vissa fall också leka själv.
 • Evenemangen är gratis och lyfter fram vikten av lek och möten mellan olika generationer.
 • Närmare information om evenemangen finns på finska på projektets webbplats. Välkommen!
 • Volontärer som vill ha en Terhoklubb i sin kommun kan ta kontakt med en lekambassadör i sin region. Mer information om Terhoklubbar (på finska)
 • Hela Finland leker-projektet har öppet hus på olika håll i Finland och ordna evenemang där man får höra experter, diskutera lek - och i vissa fall också leka själv.

  Evenemangen är gratis och lyfter fram vikten av lek och möten mellan olika generationer.

  Närmare information om evenemangen finns på finska på projektets webbplats. Välkommen!

  Oman Terhokerhon kuntaansa haluavat vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä oman alueensa leikkilähettiin, opastaa Suomen Punaisen Ristin leikkilähetti Maija Pokkinen - See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141114/terhokerhot-leviavat-vauhdi...

  Oman Terhokerhon kuntaansa haluavat vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä oman alueensa leikkilähettiin, opastaa Suomen Punaisen Ristin leikkilähetti Maija Pokkinen - See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141114/terhokerhot-leviavat-vauhdi... Finland leker-projektet har öppet hus på olika håll i Finland och ordna evenemang där man får höra experter, diskutera lek - och i vissa fall också leka själv.
 • Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumetta, joka johtaa usein kuolemaan.
 • Oireita ovat kuume, päänsärky, nivel- ja lihaskivut, yleinen heikkous, ripuli, oksennus, vatsakivut, ruokahaluttomuus ja verenvuodot.
 • Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, kuten vereen, sylkeen ja virtsaan.
 • Ebolaan ei ole hoitoa mutta tartunnan voi välttää suojautumalla ja välttämällä kontaktia tartunnan saaneen kanssa.

Lisätietoa Ebolasta Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilla

 

- See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141030/suomesta-lisaa-punaisen-ris...

 • Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumetta, joka johtaa usein kuolemaan.
 • Oireita ovat kuume, päänsärky, nivel- ja lihaskivut, yleinen heikkous, ripuli, oksennus, vatsakivut, ruokahaluttomuus ja verenvuodot.
 • Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, kuten vereen, sylkeen ja virtsaan.
 • Ebolaan ei ole hoitoa mutta tartunnan voi välttää suojautumalla ja välttämällä kontaktia tartunnan saaneen kanssa.

Lisätietoa Ebolasta Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilla

 

- See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141030/suomesta-lisaa-punaisen-ris...

 • Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumetta, joka johtaa usein kuolemaan.
 • Oireita ovat kuume, päänsärky, nivel- ja lihaskivut, yleinen heikkous, ripuli, oksennus, vatsakivut, ruokahaluttomuus ja verenvuodot.
 • Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, kuten vereen, sylkeen ja virtsaan.
 • Ebolaan ei ole hoitoa mutta tartunnan voi välttää suojautumalla ja välttämällä kontaktia tartunnan saaneen kanssa.

Lisätietoa Ebolasta Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilla

 

- See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141030/suomesta-lisaa-punaisen-ris...

 • Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumetta, joka johtaa usein kuolemaan.
 • Oireita ovat kuume, päänsärky, nivel- ja lihaskivut, yleinen heikkous, ripuli, oksennus, vatsakivut, ruokahaluttomuus ja verenvuodot.
 • Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin, kuten vereen, sylkeen ja virtsaan.
 • Ebolaan ei ole hoitoa mutta tartunnan voi välttää suojautumalla ja välttämällä kontaktia tartunnan saaneen kanssa.

Lisätietoa Ebolasta Terveyden ja hyvinvoinnin sivuilla

 

- See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/20141030/suomesta-lisaa-punaisen-ris...

Det finns redan 90 Terhoklubbar i 75 kommuner runt om i landet. Före slutet av året beräknas antalet Terhoklubbar ha överstigit hundra. Verksamheten i Terhoklubbarna präglas av berättelser, sång, pyssel och samvaro. Det viktiga är att barn och vuxna utan stress har tid att vara tillsammans.

I början av mars inledde Finska Kulturfonden sitt jubileumsprojekt Hela Finland leker. Avsikten med projektet är att skapa kontakter mellan generationer och påminna om vikten av lek.

Projektet skapar öppna mötesplatser, Terhoklubbar, och de första klubbarna öppnades i mars. Sedan dess har mer än 3 000 barn och vuxna deltagit i verksamheten i Terhoklubbarna.

– Vi är glada åt det mottagande projektet har fått. Kulturfondens kapital har i tiden samlats in genom att barn gick från dörr till dörr och samlade in bidrag. Genom det här projektet ville vi tacka barnen och lyfta fram hur viktigt det är att leka och att mötas över generationsgränserna, säger Finska Kulturfondens ombudsman Juhana Lassila.

Närmare hundra nya frivilliga

Frivilliga från Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund ansvarar för att leda verksamheten vid klubbarna. Volontärerna får stöd av tio lekambassadörer som hjälper att grunda klubbarna.

– Nya frivilliga är en välkommen förstärkning i avdelningarna och en del av de nya frivilliga har redan engagerat sig i övrig verksamhet i avdelningen. Samarbetet med Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalavdelning har också upplevts som en fin resurs, säger Finlands Röda Kors lekambassadör Maija Pokkinen.

Nya frivilliga har man hittat bland annat bland personer som nyligen har gått i pension och som upplever att de fortfarande har mycket att ge. För många är det viktigaste att kunna ge tid åt barn.

Lekambassadör Maija Pokkinen säger att man i synnerhet i Nyland skulle behöva fler män i Terhoklubbarna. Att delta i Terhoklubbsverksamhet är också ett sätt att bekämpa ensamhet. Barn som bor långt från sina egna mor- och farföräldrar får genom klubbarna kontakt med äldre människor.

Deltagarna kan påverka programmet i klubben

Terhoklubbarna är gratis och öppna för alla. Klubbprogrammet varierar enligt vad deltagarna hittar på och vill göra. Berättelser, sånger, pyssel, utfärder, bakning, spel eller helt enkelt en pratstund och stressfri samvaro. Men variationen i Terhoklubbarna är stor: i vissa Terhoklubbar har man gjort bastukvastar eller mekat med cyklar. I allmänhet är det klubbträff varannan vecka.

– Att bli ledare i en terhoklubb känns intressant för många, eftersom det inte kräver någon viss utbildning, utan var och en kommer och bidrar med de kunskaper och preferenser som känns naturliga för en själv. Någon gillar att jobba med lera, en annan vill bygga kojor och en tredje berättar sagor. Alltihop är givande ur ett barns perspektiv, konstaterar Tarja Satuli-Kukkonen.

Rödakorsavdelningarna har tagit emot projektet med öppna armar.

– Terhoklubbarna stöder också avdelningarnas existerande verksamhet, till exempel kan vänpar besöka Terhoklubbar medan första hjälpen-grupper har ordnat första hjälpen-utbildning för klubbmedlemmarna. Eftersom Terhoklubbarna är öppna för alla är de också bra mötesplatser för människor med olika bakgrund och kulturtillhörighet, berättar Maija Pokkinen.

Öppna evenemang under veckan för barnens rättigheter

Hela Finland leker-projektet har öppet hus på olika håll i Finland och ordna evenemang där man får höra experter, diskutera lek - och i vissa fall också leka själv. Debatterna är gratis och lyfter fram vikten av lek och möten över generationsgränserna. I Jyväskylä och Kajana ordnas separat program för barn.

Evenemangen ordnas under veckan för barnens rättigheter. Närmare information om evenemangen finns på projektets webbplats.