En hälsostation som levererades till Filippinerna hjälpte hundratals människor

Maija Tammi
Maija Tammi
Maija Tammi

Finlands Röda Kors levererade en hälsostation och hälsovårdspersonal till östra delen av ön Samar i Filippinerna den 18.november 2013. Områdets egna hälsostation förstördes när tyfonen Haiyan härjade som mest och behovet av hjälp var stort.

Innan man levererade hälsostationen sökte Finlands Röda Kors biståndsarbetare den rätta förläggningsorten genom att besöka byarna på ön Samar samt tog reda på behovet av hjälp. Som förläggningsort valdes staden Balangiga och den öppna platsen i dess centrum. Nio biståndsarbetare begav sig på resan från Finland med hälsostationen, gruppen bestod av en ledare, två allmänläkare, tre sjukskötare, två tekniker och en barnmorska.

Det var krävande att transportera hälsostationen till Balangiga på östra delen av ön eftersom tyfonen hade förstört trafikförbindelserna. Man fick dock lön för mödan då hälsostationen som inledde sin verksamhet i slutet av november dagligen kunde hjälpa upp till 80-100 patienter.

Hälsostationen skötte lokalbefolkningens bashälsovård såsom första hjälpen, vården av infektionsjukdomar och dess förebyggande. En stor del av patienterna var barn under tre år varav de flesta hade luftvägsinflammationer, snuva och sår orsakade av glasskärvor och andra föremål som tyfonen förstörde. Bara några dagar efter öppnandet föddes det första barnet på hälsostationen.

Den flyttbara kliniken bringade hjälp i närheten

Nästan 70 000 människor lever i Balangiga och dess närområde. Arbetarna på hälsostationen besökte patienter i byarna nära Balangiga med sin flyttbara klinik så att så många som möjligt fick hjälp. Patienter som behövde opereras vårdades på sjukhuset som drevs av Norges Röda Kors och var beläget på en och en halv timme avstånd från Balangigas hälsostation. Patienter som behövde speciellt krävande vård transporterades till sjukhuset på grannön Tacloban.

Hälsostationen till Filippinernas Röda Kors

Sjuksköterskor, barnmorskor och läkare från Balangigas egna hälsovårdcentral som tyfonen förstörde, började snart efter öppnandet arbeta på Finlands Röda Kors station som byggdes upp av tält.

Finlands Röda Kors hälsostation stannade på plats i Balangiga tills maj. Hälsostationens tält och största delen av utrustningen överlämnades till Filippinernas Röda Kors som lagrade dem i staden Cebu för nästa användning.

Den öppna platsen i Balangigas centrum kan användas som vanligt igen och den ursprungliga hälsostationen på kanten av platsen har reparerats med intäkter från Röda Korset. Distriktssjukhuset i Basey som också förstördes i Haiyan har likaså reparerats med stöd av Röda Korsets internationella kommité och bland annat med intäkter från Röda Korset.