Fler biståndsarbetare från Finland till ebolaområdet

Vad är ebola?
  • Ebola är ett virus som orsakar en blödarfeber som ofta är dödlig.
  • Symptom på ebola är feber, huvudvärk, led- och muskelvärk, allmän svaghet, diarré, kräkningar, magsmärtor, dålig aptit och blödningar.
  • Ebola smittar via direkt kontakt med en insjuknad eller död ebolapatients kroppsvägskor, som blod, saliv och urin.
  • Det finns inget botemedel mot ebola, men man kan skydda sig mot sjukdomen genom att undvika kontakt med smittobärare.

Mer information om ebola ger Institutet för hälsa och välfärd på sin webbplats

 

Hjälp behövs för att stoppa ebolaepidemin. Det råder brist på vårdpersonal och mer krafter behövs för att sprida information och trygga begravningar.

Röda Korsets arbete mot ebola fortsätter i Västafrika. Finlands Röda Kors har skickat mer personal till ebolaområdet i Sierra Leone.

Tre finländska biståndsarbetare, en sjukskötare, en infektionsexpert och en vårdlogistiker, arbetar på Röda Korsets central för ebolavård.

På Röda Korsets central för ebolavård vårdas ebolasmittade och patienter som misstänks ha ebola.

Kliniken öppnades i Kenema i Sierra Leone i september och dne har plats för 80 patienter. På centret arbetar ett 20-tal internationella biståndsarbetare tillsammans med cirka 120 lokala anställda.

– Det råder brist på vårdpersonal i regionen, så det internationella stödet är väldigt viktigt. Mer resurser behövs också för att sprida information om viruset, för uppföljning av dem som varit i kontakt med smittade och för att sköta begravningarna på ett tryggt sätt, säger Kaisa Kannuksela som planerar Finlands Röda Kors biståndsinsatser i Väst- och Centralafrika.

– Det finns också behov av psykiskt stöd, eftersom viruset orsakar rädsla och fördomar i lokalsamhället.

Nya kläder i stället för dem som bränns

Finlands Röda Kors har försett ebolacentret med tält och arbetar som bäst med att köpa köksutrustning åt familjer som har råkat i trångmål på grund av epidemin. Finlands Röda Kors har också skickat kläder till Sierra Leone.

Kläder och övrig egendom som tillhör smittade bränns upp för att förhindra att viruset sprids.  Mot slutet av året kommer nya försändelser med klädesbistånd att skickas till Västafrika.

Hittills har ungefär 5 000 människor dött i ebola och antalet bekräftade eller misstänkta smittfall är cirka 13 000. De flesta dödsoffren finns i Liberia, Sierra Leone och Guinea. Ebola har också förekommit i Mali, Nigeria, Senegal, Spanien och USA. (Källa: Världshälsoorganisationen WHO)

Röda Korset har deltagit i kampen mot ebola sedan epidemin bröt ut våren 2014. De lokala nationella rödakorsföreningarna har tillsammans med internationella biståndsarbetare försökt förhindra spridningen av viruset genom att informera om det.  Sedan april har Finlands Röda Kors bidragit med sammanlagt 14 biståndsarbetare till operationen mot ebola.

Stöd Röda Korsets biståndsarbete, ge ett bidrag till katastroffonden

  • Skicka textmeddelandet SPR till nummer 16499 (15 €)
  • Ring vår bidragtelefon på nummer 0600-122 20 (20,28 € + lna/mta)
  • Ge ett bidrag via webbanken