De ungas cannabisbruk märks nu i barnskyddsarbetet

Johanna Kokkola
Johanna Kokkola

Cannabis är en av de vanligaste drogerna bland unga. Röda Korsets rusmedelsutbildare lyfter fram de frivilligas insats i det förebyggande rusmedelsarbetet.

Målet med det förebyggande rusmedelsarbetet är att de unga så sent som möjligt skulle pröva på rusmedel. De vanligaste rusmedlen bland unga är alkohol, tobak, snus och cannabis som är ett stort problem säger Piia Jounila, rusmedelsutbildare.

– Att användningen av cannabis ökar har vi vetat länge, men nu märks det tydligt också i barnskyddsarbetet säger Jounila.

På tapeten just nu inom det förebyggande rusmedelsarbete är den nya alkohollagstiftningen och förändringar i den som riksdagen nu behandlar. Under veckan för förebyggande rusmedelsarbete kommer Röda Korset att särskilt koncentrera sig på familjers välmående.    

Jounila har varit med länge i frivilligarbetet, hon har arbetet mot droger i över 10 år då hon började hjälpa genom att vara ute på gatorna bland de unga.

– Vi tas emot på ett positivt sätt i skolor, på evenemang och på festivaler. Arbete är viktigt och det gör skillnad. Vi har ett fantastiskt team av frivilliga som gör det här möjligt säger Jounila med ett leende.

Viktigt arbete

Veckan för förebyggande rusmedelsarbete drog i gång på måndagen i Joensuu. I köpcentret Iso Myy var frivilliga på plats och uppmuntrade människor att tänka över sina rusmedelsvanor, vilken inverkan deras användning av olika rusmedel har på dem själva och på människor i deras närhet. De som besökte Röda Korsets stånd kunde ta del av info, fylla i frågeformulär, höra sakkunniga och också lyssna till berättelser av drogmissbrukare.  

– Överraskande bra med folk har det varit, mer än förra året säger Jounila glatt.

Ett frågeformulär om den nya rusmedelslagstiftningen visade att det är överraskande oklart för många hur man kan söka hjälp mot drogproblem. Det är en fråga att jobba vidare med.

Piia Jounila som fungerat som koordinator för evenemanget lyfter fram betydelsen av det arbete som utförs av frivilliga. I år har man fått extra hjälp av studerande från linjen för ungdoms- och fritidsledare vid norra Karelens yrkesinstitut och av vuxenstuderande som avlägger yrkesexamen för rusmedelsarbete vid norra Karelens samkommun för vuxenutbildning.

De studerande som går linjen för rusmedelsarbete har ett eget stånd där de jobbar iklädda Röda Korset västar. Läraren Tauno Koriala är nöjd med samarbete med Röda Korset.

– Våra studerande får räkna planeringen av evenemanget som ett avlagt yrkesprov, samtidigt får de testa vad de kan om rusmedel.

Studerande från linjen för ungdoms- och fritidsledare på Norra Karelens yrkesinstitut delade ut info vid Röda Korsets stånd. Niko Hurskainen, 17 år samlade in svarsblanketter, frågorna handlade om unga och rusmedel.

– Det här har varit roligt. Det är första gången som jag är med som frivillig för Röda Korset säger Hurskainen.

Av besökarna var det många som samlade på sig infomaterial och många stannade för att prata en stund med de frivilliga. 16-åringarna Nina Skarp och Karoliina Sotti berättade att de hade klarat sig bra som frivilliga för Röda Korset så fort den första nervositeten hade lagt sig.

Text: Johankka Kokkola