Afghanfamiljer lär sig första hjälpen i Sonkajärvi

Leila Honkala

Röda Korsets frivilliga har grundat en mångkulturell första hjälpen grupp tillsammans med afghanfamiljer. Utöver första hjälpen bekantar sig familjerna med sin nya hemtrakt och dess människor.

– Vi har fått en hel del hjälp av Finlands Röda Kors när vi flyttade hit. Vi vill också ge hjälp till den som behöver, berättar Zakera Qasemi som är en av jourhavande och som flyttade från Iran till Sonkajärvi i januari i fjol.

För närvarande arbetar fem flyktingungdomar som har genomgått en kurs i första hjälpen jourtjänst aktivt i jourgruppen. Det är lätt att komma med i första hjälpen gruppen och kursen, fast man inte har ett gemensamt språk. Det viktigaste är handledarens och deltagarnas attityd.

– Det är lätt att belysa första hjälpen -utbildningen med bilder och simulerade olycksfall. Sjukfall kan också demonstreras, säger Leila Honkala, ordförande i Sonkajärvi avdelning och frivillig som ansvarar för utveckling av gruppverksamhet.

En del av deltagarna i första hjälpen-gruppen har också utbildat sig till vänverksamhet och de promenerar med äldre på det lokala äldreboendet.   

– Med Röda Korsets första hjälpen-väst känner jag mig som frivillig och hjälpare och inte bara som en flykting. Det är viktigt. Jag har fått en hel del mer mod och självförtroende, berättar Zakera.

Genom att odla i trädgårdsland bekantar man sig med finska grönsaker

Man övar regelbundet första hjälpen-kunskaper i gruppen, som avdelningarna i Sonkajärvi och Sukeva grundade.

– I bästa fallet kan en aktiv organisationsverksamhet hjälpa människan att se de egna potentialen och tro på sina egna kunskaper i livet, konstaterar Leila Honkala.

Avdelningen i Sonkajärvi har redan två somrar skött om ett trädgårdsland tillsammans med olika organisationer.  Genom odlingsverksamhet vill man göra finländska rot- och grönsaker bekant. Med verksamheten vill man främja användandet av säsongens produkter, därigenom kan man också spara på matkostnader.

– Att odla i trädgårdsland betyder en rolig tid tillsammans men det förpliktar också. Vi skulle säkert inte klara av det utan hjälp av andra organisationer, berättar Leila Honkala.

Röda Kors vill främja integration av flyktingar i sina nya hemkommuner och organisera verksamhet tillsammans med lokalbefolkningen för att flyktingarna ska få nya vänner. Frivilligverksamhet som främjar integration av flyktingar i Sonkajärvi stödjas av projektet Frivilliga i flyktingarbete (VAPAA) som finansieras av Europeisk flyktingfond.