Okunskap och falska föreställningar gör att ebola sprids

Cristina Estrada / IFRC
Cristina Estrada / IFRC
Cristina Estrada  / IFRC

Flera hundra människor har dött av ebola i Västafrika och antalet smittade ökar hela tiden. En orsak till att viruset sprids är att människor inte tror på att viruset existerar.

Konneh från Sierra Leone är frivillig inom det lokala Röda Korset. Hans faster och farbror har båda dött i ebola. Konneh är hemma från byn Daru där många insjuknat i ebola. En orsak till att smittan sprids är att människor ställer sig skeptiska till virusets existens.

– En del av människorna tror inte att viruset existerar. Om man inte kan se det så finns det inte, eller så tänker man att allt beror på trolldom. Om människor skulle förstå ett hur allvarligt virus det handlar om skulle vi kunna förhindra spridningen säger Konneh.

Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen betonar att utbildning nu är den viktigaste åtgärden för att stoppa spridningen av viruset.

– Att minska på fördomarna och få människor att söka sjukhusvård så fort som möjligt är viktiga steg för att få viruset under kontroll säger federationens hälsovårdsexpert Amanda McClelland.

Internationella Röda Korset har inlett krisoperationer i Guinea, Liberia och i Sierra Leone. Över 2000 frivilliga har utbildats för att kunna informera lokalbefolkningen om hur man skyddar sig mot ebola-viruset. Också Finlands Röda Kors har sänt ut biståndsarbetare, två till Sierra Leone och en till Liberia.

I grannländerna Elfenbenskusten, Mali och Senegal har närmare 700 frivilliga under två månader gett råd åt lokalbefolkningen. Samfund har informerats om vilka åtgärder man kan vidta för att förebygga smittan.

Kvinnor löper stor risk att insjukna

Flera hundra människor har dött av ebola i Västafrika och antalet smittade ökar hela tiden. En orsak till att viruset sprids är bland annat att människor isolerar sig och vägrar ta emot hjälp.

Ebola-viruset har spritt sig i Västafrika över ett större område än någonsin tidigare. Bristande kunskap om viruset har lett till att en del försöker gömma sig undan viruset. De tar inte kontakt med hälsovården och nekar till den hjälp biståndsorganisationer erbjuder.

De som fått smittat utesluts lätt ur byagemenskapen eftersom rädslan för att smittas är stor. Många väljer självmant att isolera sig eftersom de tror att sjukdomen är obotlig.

Ebola-viruset sprider sig lätt som droppsmitta. I Sierra Leone är många av de insjuknade kvinnor eftersom de tar hand om familjemedlemmar som fått viruset. Också sjukvårdspersonal har drabbats av viruset på grund av bristfälligt skydd mot smittan.

– Att läkare och sjukvårdare insjuknar påverkar hälsovården i hela landet. Sjukvårdspersonal oroar sig för att insjukna om de går till jobbet för att sköta ebolapatienter. Men om man utbildar dem så att de vet hur man skyddar sig mot viruset kan de tryggt ta hand också om ebolapatienter understryker Amanda McClelland.