Stämman öppnades i Åbo

Otto-Ville Väätäinen
Otto-Ville Väätäinen
Otto-Ville Väätäinen
Otto-Ville Väätäinen
Otto-Ville Väätäinen

Röda Korsets ordförande Erkki Liikanen öppnade FRKs stämma i Åbo mässcenter på lördagsförmiddagen.

Yleiskokous jatkuu lauantaina vaalikeskustelulla ja valiokuntatyöskentelyllä. - See more at: http://www.punainenristi.fi/uutiset/punaisen-ristin-yleiskokous-avattiin...

Totalt 1 300 medarbetare och frivilliga från Röda Korset samlades till ordinarie stämma för att besluta om riktningen för den kommande treårsperiodens verksamhet. Stämman väljer också en ny ordförande, styrelse och fullmäktige.

Pentti Tavailaoch Markku Kyllönen från avdelningen i Saarijärvi och Päivi Majava från avdelningen i Laukas som anmält sig till stämman förväntade sig reformiver och synlighet av den kommande styrelsen och den nya ordföranden.

- Samhället förändras och Röda Korset borde förändras med det. Ordföranden borde synligt hålla sig framme och driva frågor, säger Markku Kyllönen.

- Medlemsantalet sjunker vilket borde hejdas. Organisationen bör nu synas, sade också Päivi Majava.

Kirsi Aaltonenoch Raija Vinho från avdelningen i Eura i Satakunta distrikt anser att framför allt första hjälpen- och beredskapsverksamheten omgående behöver utvecklas på riksnivå. Euraborna hoppas också på insatser för att hjälpa ungdomar.

- Under de tre senaste åren har stödverksamheten för närståendevårdare förstärkts i Eura, vilket vi är glada för. Vi skulle också vilja hjälpa ungdomarna, eftersom ungdomar har det svårt för tillfället, säger Vinho.

Härligt med alla glada återseenden

Förutom stämmodeltagarna deltar 100 frivilliga i arrangemangen för stämman. Raija Knuutila från avdelningen i Åbo ochKirsti Nieminen från avdelningen i Reso välkomnade gästerna och visade dem till rätta. Mässcentret är bekant för dem eftersom båda länge arbetat i första hjälpen-grupper och har haft jour på mässcentret.

- På stämman njuter vi allra mest av att människor är så glada här. Vi har frivillighet som gemensam nämnare, vilket syns på den goda stämningen, berättar Knuutila och Nieminen småleende.

”Samarbete mellan kommuner och organisationer behövs”

På öppningen uppträdde ungdomsorkestern Antonius Block, recitatörerna Satu Salovaara och Seija Jokinen från Raisionseudun lausujat ry i Reso och showkören Carmeninae. Vid öppningen uppfördes dessutom musikvideon Olen suomalainen som gjorts av gruppen Kansalaiset feat. Medborgare, som beviljats Finlands Röda Kors Humanitära handräckning. Utmärkelsen togs emot av filmens regissör Petri Krook och fotograf Ossi Kajas.

Ordföranden för stadsstyrelsen i Åbo Minna Arve hälsade alla rödakorsare välkomna till Åbo. Arve berömde Röda Korset för en framgångsrik verksamhet både i Åboregionen och i hela landet.

- Myndigheternas stöd räcker inte till för alla finländare; kommunernas och organisationernas samarbete behövs i allt större utsträckning, sade Arve.

- I Åbo hjälper till exempel grupper för psykiskt stöd och första hjälpen-grupper på evenemang som besöks av uppemot tiotusentals människor.

Stämman fortsätter på lördag med valdebatt och utskottsarbete.