Ungdomarna har tydliga förväntningar på organisationen

Anna Vuorinen
Anna Vuorinen
Anna Vuorinen

Ungdomarna hade inte tålamod att invänta den officiella öppningen av stämman. De som kandiderade till förtroendeuppdrag blev utfrågade av ungdomarna redan på fredagens valtent.

Ungdomarnas Etkot öppnades av Joonatan Juhajoki, frivillig vid avdelningen i Aura, som hälsade alla välkomna och visade videor om de senaste händelserna i Ukraina. Tystnaden sänkte sig över salen då man tittade på en video som berättade att en frivillig vid ukrainska Röda Korset hade sårats. Juhajoki påminde om Röda Korsets viktigaste uppgift dvs. att hjälpa de mest utsatta och om betydelsen av skyddsemblemet.

När det gäller Finlands Röda Kors underströk Juhajoki att han vill att man verkligen uppmärksammar de unga i såväl verksamheten som beslutsfattandet inom organisationen.

- Verksamheten bör handla om de grundläggande frågorna och bör utgå från de verkliga behoven.

Mer öppenhet

Valutfrågningen hade samlat ungdomar från olika delar av Finland. Gruppens veteran var Ruut Rissanen från avdelningen i Tammerfors som deltog för femte gången. Rissanen berättade att hon var 17 år gammal då hon deltog i sin första stämma som ägde rum i Jyväskylä. Hon hade klara förväntningar på följande treårsperiod.

- Jag hoppas att man i avdelningarna under de följande tre åren skulle ta itu med verksamheten från tomt bord, dvs. enligt de verkliga behoven i respektive område. Dessutom skulle det vara bra att ingående prata med folk i området och sedan planera den lokala verksamheten utifrån det.

Rissanen anser också att man borde utnyttja ungdomsdelegaterna bättre.

- De är delegater när det gäller organisationens utveckling och deras kunskaper skulle kunna användas när man planerar avdelningarnas verksamhet.

Också Minttu Aho från avdelningen i Vindala hade en tydlig förhoppning för Finlands Röda Kors framtid.

- Verksamheten borde vara öppnare än tidigare. Det borde vara lättare för både unga och seniorer att komma med i verksamheten.

Kandidaterna tentades med hjälp av twitter och meddelanden

I valutfrågningen var det kandidaterna till organisationens presidium och styrelse samt presidiet i fullmäktige som turvis intog podiet. På stämman i Åbo utnyttjades den nyaste kommunikationstekniken och under fredagens valtent kunde frågor ställas med twitter och sms. Tack vare direktsändningen kunde man sitta i soffan hemma i till exempel Vasa och delta i kvällens program och valtent.

Utfrågningen leddes av redaktören Arto Nyberg som delade ut ”hisstal” på ungefär en minut dvs. rättvist fördelade inlägg till alla som kandiderade till förtroendeuppdrag.

Frågorna behandlades ingående. Bland frågorna som twittrades ville man veta vad de som kandiderade till vice ordförandeskapet i styrelsen ansåg, om man också kunde ha verksamhet på andra språk än finska och svenska. Samtliga visade grönt ljus för fler språk.

Ungdomar med brinnande engagemang och kunskaper

De som ställde upp för en styrelseplats fick frågan vad de förväntar sig av ungdomsmedlemmarna. I svaren lyftes fram förhoppningar om ungdomarnas engagemang, mod, ansvarstagande, att ta spelplanen i besittning, utnyttja sociala medier, nätverka och synas "på gator och torg”.

Pertti Torstila, som är föreslagen till ny ordförande för styrelsen, fick också hålla ett "hisstal”. Torstila har varit statssekreterare vid utrikesministeriet och gick i pension för tre månader sedan.

Torstila svarade på frågor både om hur man kan öka medlemsantalet och om finländarnas förväntningar på Röda Korset. När det gällde ungdomar och deras kunskaper och färdigheter sade Torstila att han var mycket nöjd.