Röda Korset delade ut förtjänstmedaljer

Kimmo Holopainen
Kimmo Holopainen
Anna Vuorinen

Röda Korset delade ut förtjänstmedaljer i guld på sin stämma i Åbo – för första gången.

Finlands Röda Kors delade ut förtjänstmedaljer i guld och silver på lördag kväll den 7 juni i samband med att organisationen samlats till ordinarie stämma i Åbo. Förtjänstmedaljer i guld gavs till 41 meriterade frivilliga – för första gången i Röda Korsets stämmohistoria.

Förutom förtjänstmedaljerna i guld delades också 27 förtjänstmedaljer i silver ut. Medaljerna hade beviljats av republikens president Sauli Niinistö. Sammanlagt beviljades i år totalt 110 förtjänstmedaljer i guld och silver inom Röda Korset.

Förtjänstmedaljen i guld gavs som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull och mycket långvariga, minst 30-åriga, insatser som frivillig. Röda Korsets förtjänstmedalj i silver kan beviljas en frivillig som varit aktiv inom organisationen i minst 20 år.

De 68 personer som fick motta förtjänstmedaljer i Åbo har utmärkt sig genom ett långvarigt engagemang i bland annat första hjälpen-verksamheten, vänverksamheten eller Frivilliga räddningstjänsten.

Förtjäsntmmedaljer