Hjälp från Röda Korset till Balkan

IFRC
IFRC

Utrikesministeriet har beviljat Finlands Röda Kors 400 000 euro för att hjälpa dem som drabbats av översvämningarna på Balkan.

Finlands Röda Kors stöder med hjälp av dessa medel det arbete Röda Korset gör i Bosnien Hercegovina och i Serbien.

Avsikten är att stödet delas jämnt mellan Bosnien Hercegovina och Serbien, 200 000 euro var. Över 12 000 familjer får hjälp i Serbien och över 10 000 i Bosnien Hercegovina. Pengarna används för familjernas dagliga behov som vatten, hygien, tillfällig inkvartering, kontanta medel, psykosocialt stöd och stöd för att basnäringarna ska återhämta sig.

En internationell grupp från Röda Korsets har besökt Balkan för att få en överblick av hjälpbehovet. Från Finland deltog bland andra logistiker Ari Seppälä.

I detta nu har ca 17 000 euro donerats i Finland till stöd för översvämningens offer.