Arto Nyberg tentar kandidaterna på ordinarie stämman 6.- 8.6. i Åbo

Niklas Meltio
Arto Nyberg juontaa yleiskokouksessa myös nuorten oman vaalitentin perjantaina.
Fotograf: Niklas Meltio

Vem blir ny ordförande för Röda Korset? Hur ser den nya styrelsen ut? Det klarnar under veckoslutet 6-8 juni på Röda Korsets ordinarie stämma i Åbo.

Du kan delta såhär:
  • Bekanta dig med kandidaterna och deras åsikter om hur verksamheten skall utvecklas
  • Följ personvalen och valutfrågningen som stream på Rednet
  • Ställ frågor till kandidaterna via sms till numret 18200. Inled ditt sms med ordet fenix.
  • Delta också på Twitter hashtag #yleiskokousSPR

Det blir en intressant utfrågning av kandidaterna, Arto Nyberg leder utfrågningen som inleds på lördagen kl. 12.15. Men redan på fredag kväll gäller det för kandidaterna att vara skärpta – då ordnas en egen utfrågning för unga, också här är det Arto Nyberg som ställer frågorna. Valutfrågningen inleds på fredagkväll kl. 19.00.

Personvalen sker under söndagen, dvs. den 8 juni.

Båda valutfrågningarna liksom själva valet kan man följa via nätet, antingen via dator eller via mobiltelefon.

Du har en möjlighet att ställa frågor till kandidaterna via sms till numret 18200. Inled ditt sms med ordet fenix.

Kandidaterna presenterar sig på nätet

Vilka är kandidaterna som ställer upp för de olika uppdragen?  På stämman väljs styrelsemedlemmar, ordförande, viceordförande samt medlemmar till fullmäktige.  Kandidaterna presenterar sig själva och sina visioner för organisationen på nätet.

Stämman fattar beslut om riktlinjer för verksamheten

Över 1000 medlemmar, frivilliga och anställda inom Röda Korset deltar i stämman. Antalet officiella, dvs. röstberättigade, delegater överstiger 400. De avgör inte bara personvalen utan fattar också beslut om riktlinjer för verksamheten under de kommande tre åren. Ordinarie stämman är det högsta beslutsfattande organet inom organisationen och stämman hålls vart tredje år.

Återupplivning vid stranden av Aura å 

Röda Korset är synligt framme i centrum av Åbo under stämman, kl.10-16 på lördagen och kl.11-14 under söndagen. I närheten av Forum Marinum vid Aura å kan man lära sig återuppliva och försöka leva sig in i hur det är att vara flykting och bo i ett flyktingläger. Information om stöd för närståendevårdare och om Röda Korsets hälsorådgivningar finns också att tillgå. Man kan också bekanta sig med verksamheten på ett evakueringssjukhus

Vid Mäss- och kongresscentret där ordinarie stämman hålls presenteras nya handlingsmodeller som kan tillämpas på många orter. Bland annat får man höra om hur man utvecklat stödformer för boende i utbyar i bland annat Satakunta och Lappland. FRK:s och Mannerheims barnskyddsförbunds storsatsning Hela Finland leker presenteras också.