App som visar orsak och verkan

Appen presenteras under Världen i byn-festivalen i Helsingfors under veckoslutet.

Finlands Röda Kors är den första finländska medborgarorganisationen som lanserar en app för surfplattor. Appen Riskzoner berättar genom bilder, videofilmer, berättelser och grafik hur man kan minimera risker, göra sig beredd på katastrofer och överleva dem.

Riskzoner-appen är avsedd för alla som är intresserade av utvecklingsbistånd och katastrofhjälp. Den lämpar sig också ypperligt för användning i skolor. Appen ger en fascinerande inblick i utvecklingsfrågor och humanitärt biståndsarbete. I den första versionen av appen presenteras åtta risker. Teman är jordskalv, torka, översvämning, stormar, konflikter, malaria, kolera samt hiv och aids.

Gratis app på tre språk

Riskzoner-appen finns att ladda ner på finska, svenska och engelska och är ett led i Röda Korsets kampanj Förhindra det värsta. Kampanjen lyfter fram kopplingen mellan hållbar utveckling och katastrofer. Vi kan inte utrota fattigdomen om vi inte kan kontrollera inverkan av olika risker på utsatta människors liv.

När risker realiseras blir de katastrofer. Torka kan till exempel leda till flyktingskap eller konflikt. Översvämningar leder till försämrade hygienförhållanden och kan orsaka epidemier som kan kosta tusentals människor livet.

Röda Korset presenterar gratisappen för surfplattor på Värden i byn-festivalen i Helsingfors under veckoslutet. I Röda Korsets avdelning på Järnvägstorget (tältplats R511) kan man också se fotografier som berättar om Röda Korsets arbete. Varje hel och halv timme visas dokumentären Jotta pahin ei tapahtuisi (Förhindra det värsta) från Malawi. Man kan också öva första hjälpen i Röda Korsets avdelning.

Festivalen Världen i byn ordnas i Kajsaniemiparken och på Järnvägstorget i Helsingfors kl. 11-20 under lördagen 24.5 och kl. 11-18 under söndagen 25.5.

Ladda ner appen som fungerar på tre språk: finska, svenska och engelska