Frågesport testar kunskaper om rasism

Eeva Anundi Mot rasism!-projektet
I år infaller veckan mot rasism 17–23.3
Fotograf: Eeva Anundi Mot rasism!-projektet

I dag har vi publicerat en webbaserad frågesport som lockar deltagare att se över sina fördomar och testa sina kunskaper om rasism och antirasism.

Vad ska man göra när en familj av utländsk härkomst flyttar in i grannlägenheten? När är ett skämt rasistiskt? Vilket språk lönar det sig att ta till i Finland om man vill tala med en person som ser utländsk ut? I år infaller veckan mot rasism 17–23.3, men redan i dag har vi publicerat en webbaserad frågesport som lockar deltagare att se över sina fördomar och testa sina kunskaper om rasism och antirasism.

Frågesporten ställer 15 slumpmässigt utvalda frågor om rasism och antirasism, om historia och nutid. Efter att man har avslutat frågesporten kan man dela med sig av en antirasistisk gärning som man har gjort eller bevittnat – eller som man drömmer om. Den som vill kan också berätta om den goda gärningen direkt genom att fylla i den här blanketten. En del av de svar vi får in publiceras anonymt på vår kampanjsajt för veckan mot rasism och på Mot rasism!-projektets Facebook-sida. Bland alla som deltar lottar vi ut tre Röda Korset-laptopväskor av återvinningsmaterial.

Frågesporten finns online på finska. Man kan också delta i köttvärlden genom en spiralhäftesversion av frågesporten som finns med på diverse evenemang under veckan mot rasism. Lärare kan dessutom beställa frågorna och svaren till sina skolor och använda frågesporten samt de skolkontroller som finns på Röda Korsets skolsidor till att diskutera fördomar med sina elever.

Den svenska versionen av frågesporten finns inte som onlineversion, utan endast som spiralhäftesversion och i pdf-format.