Fatima Gailani kan hjälpa även när andra inte kan det

Jarkko Mikkonen
För 13 år sedan fick kvinnor i Afghanistan inte utbilda sig eller gå på jobb.Idag är Fatima Gailani en av många kvinnliga chefer i landet.
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Fatima Gailani har ett av världens mest krävande arbeten. Hon leder Afghanistans Röda Halvmåne.

Rödakorsrörelsen 150 år

Finlands Röda Kors firade Röda Korsets 150-årsjubileum med ett seminarium måndagen den första oktober. I tillställningen deltog även republikens president Sauli Niinistö, som också är Finlands Röda Kors beskyddare.

– Det röda korset och den röda halvmånen på vit botten är världens viktigaste märke.Det är ett tecken som signalerar äkta omsorg och att man bryr sig om. Det är lika viktigt att bry sig om sina medmänniskor idag som det var när Röda Korset grundades, sade Niinistö i sitt festtal.

President Niinistö nämnde också situationen i Syrien i sitt tal.Han betonade vikten av det arbete som biståndsorganisationer utför och påminde om att det internationella samfundet och politiska beslutsfattare måste ta sitt ansvar för att hjälpen ska nå fram.

Gäster på seminariet var Internationella rödakorskommitténs vice ordförande Christine Beerli, Afghanistans Röda Halvmånes ordförande Fatima Gailani, statssekreterare Pertti Torstila och Helsingin Sanomat-redaktören Kaius Niemi. Finlands Röda Kors hälsning och tack framfördes av ordförande Erkki Liikanen och generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Gailani är ordförande för en stor biståndsorganisation i ett land som lider av både utdragna konflikter och extrem fattigdom. Naturkatastrofer sysselsätter också Röda Halvmånen och biståndsinsatserna försvåras av att strider fortfarande rasar i Afghanistan.

Fatima Gailani har varit chef för Röda Halvmånen i Afghanistan sedan år 2004. Innan hon började jobba för Röda Halvmånen studerade hon i London; hon levde i exil medan hennes hemland var ockuperat av Sovjetunionen. Till Afghanistan återvände Gailaniår 2001 och hon satt med i den kommission som beredde landets nya grundlag. Det Afghanistan som hon hade lämnat före konflikten var ett annat land än det hon återvände till.

– Till och med naturkatastroferna har ökat i antal, eftersom skogarna hade fällts under krigen. Många var sårade och psykiskt sjuka, berättar Gailani.

Analfabetism Afghanistans största hot

Gailani anser att det största hotet mot Afghanistan i nuläget utgörs av att den fattigaste delen av befolkningen inte kan läsa eller skriva.

– Jag tror att analfabetism och bristen på utbildning är orsaker till problemen i Afghanistan och delvis till och med en av orsakerna till konflikterna, säger hon.

Trots att Gailani beklagar att utvecklingen i landet går långsamt har hon också sett stora förändringar bland annat i kvinnornas ställning. För tretton år sedan fick kvinnorna inte gå i skola, ha jobb utanför hemmet eller ens gå ensamma till läkaren. I dagsläget är hon som kvinna och chef inte någon raritet. Mer än en fjärdedel av medlemmarna i Afghanistans parlament är kvinnor, landet har kvinnliga ministrar och kvinnor som är ambassadörer och diplomater.

– I början av 1900-talet var kvinnornas ställning här progressiv till exempel jämfört med Europa. På grund av kriget backade vi i flera decennier och nu gäller det att få utvecklingen att svänga till utgångsläget igen. I synnerhet vi som är äldre kvinnliga ledare måste stå enade och rakryggade för att kunna påverka.

Röda Halvmånen ofta enda hjälparen

Röda Halvmånen har en stark position i Afghanistan.Till och med barnen vet vad Röda Halvmånen är. I början av Gailanis karriär sökte organisationen fortfarande sin roll i förhållande till myndigheter och makthavare, men under årens lopp har situationen klarnat. Röda Halvmånens neutralitet är accepterad och myndigheterna har förtroende för organisationen. Ibland är det till och med en belastning, eftersom det finns så mycket att göra.

– Till exempel att hitta hem åt flyktingar som återvänder till Afghanistan är inte Röda Halvmånens uppgift. På grund av konflikten kan FN:s flyktingorgan UNHCR och regeringstjänstemän inte verka överallt. Då är Röda Halvmånen tack vare sin neutralitet den enda part som kan hjälpa, berättar Gailani.

När en naturkatastrof slår till i ett område där en konflikt pågår mångdubblas utmaningarna. Då är det igen bara Afghanistans Röda Halvmåne och Internationella rödakorskommittén (ICRC) som kan hjälpa.

– Vi har mer än 40 000 frivilliga, men vi behöver fler. I synnerhet kvinnliga frivilliga är viktiga, eftersom män inte kan hälsa på hos mödrar och barn. Det finns ett behov i synnerhet av äldre kvinnliga frivilliga som inte blygs att hjälpa män och kvinnor i olika åldrar, säger Gailani.

Överlevnadshistorier ger kraft

Fattigdomen i Afghanistan är ofta en fråga om liv och död. Fattigdom gör att många barn till exempel föds med hjärtfel, något som i allmänhet kostar dem livet i 12–13-årsåldern. Fatima Gailani ville att Röda Halvmånen tar ansvar för vården av de här barnen och ser till att de får den vård de behöver i Indien.

– Jag fick höra att jag är helt tokig, och emellanåt kändes det så för mig också. Men vi satsade på vården och det blev en enormt populär verksamhetsform för Röda Halvmånen. Kanske för första gången i Afghanistans Röda Halvmånes historia fick vi finansiering av staten förutom många andra finansiärer och inom kort kommer vi att ha ett eget sjukhus!

– Jag gör det här jobbet för att jag får se framgångar i mindre skala så gott som varje dag.När en plan som känns omöjlig blir verklighet känns det fantastiskt!