Tänk om det var du?

Internationella aidsdagen 1.12.

Känner du till fakta?

Vanligaste sättet att smittas av hiv i Finland är genom sex.
Kondomen är det bästa skyddet.

Hiv syns inte utåt, endast ett postivit testresultat bekräftar smittan.
Använd kondom om du inte kan vara säker på att din sexpartner inte har en könssjukdom.

Ta mod till dig och låt dig testas!
Hiv smittar inte i vardagliga situationer eller genom myggbett.
Ta reda på fakta!

De som smittas av hiv vet själva ofta inte om att de bär på viruset. Genom att konstatera smittan i ett tidig skede förbättras chanserna för behandling för den som drabbats och spridningen av viruset förebyggs. Organisationerna som är medlemmar i kommittén för Internationella aidsdagen är oroade över att smittade i Finland ofta söker sig till hiv-test för sent. Riksomfattande åtgärder bör vidtas för att förbättra möjligheterna till anonyma lågtröskeltester. I Finland bör man kunna söka sig till hiv-test utan rädsla för diskriminering.

Hiv finns i hela världen och smittade lever på alla kontinenter. Runt om i världen lever över 34 miljoner hiv-positiva, av vilka 2,5 miljoner är barn. En stor del av de smittade lever i södra Afrika och i Asien. Hiv-expertisen i Finland bör användas i utvecklingsarbete som berör förebyggande sexualhälsa.

Hiv berör nästan varenda finländare. Hiv smittar på samma sätt som andra sexuellt- och genom blod överförbara sjukdomar. Du kan träffa på en hiv-positiv person på din arbetsplats eller i ditt grannskap, du kan vara en anhörig till en smittad person eller själv ha smittats av viruset. Hiv-smittan för med sig utmaningar som har att göra med den egna hälsan och sociala relationer samt med ett jämlikt bemötande i samhället för den som drabbas.

I Finland kan smittade genom läkemedelsbehandling leva ett så gott som normalt liv. De kan arbeta, studera och resa. Att vara hiv-positiv utgör inte ett hinder för att bilda familj, idka hobbyverksamhet, umgås med vänner eller älska.

I Finland lever cirka tretusen hiv-smittade personer. Det är fortfarande svårt för hiv-positiva i Finland att öppet berätta om sin sjukdom. Rädslan är
stor för att bli skuldbelagd eller diskriminerad. Var och en av oss kan jobba för att förstärka ett jämlikt bemötande av hiv-positiva personer. Förutom öppenhet är det bästa sättet att skrota sina egna fördomar och uppdatera sina kunskaper om hiv.

För vem skulle du själv berätta om du smittats? Vad skulle du tänka om en anhörig som fått smittan?

Internationella aidsdagen arrangeras årligen den 1 december. Syftet med dagen är att öka människors kunskap om hiv och förståelse för de drabbade, samt att lyfta fram viktiga aspekter ur de hiv-positivas synvinkel och ta ställning för att förebygga att epidemin sprider sig.