Republikens president Sauli Niinistö Finlands Röda Kors beskyddare

Republikens presidents kansli
Fotograf: Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö har meddelat att han vill vara Finlands Röda Kors beskyddare.

Som organisationens officiella beskyddare är republikens president utan särskilt beslut eller meddelande beskyddare för Finlands Röda Kors humanitära frivillig- och biståndsarbete för att hjälpa människor.

Enligt Röda Korsets stadgar kan "[r]epublikens president [...] enligt sitt samtycke verka som organisationens beskyddare” (Lagen om Finlands Röda Kors238/2000), vilket innebär att lagen kräver presidentens aktiva samtycke för beskyddarskapet.

Samarbetet mellan republikens president och Röda Korset har långa anor. Förutom att presidenten verkat som organisationens beskyddare har republikens president sedan 1930-talet beviljat Röda Korsets utmärkelser. Enligt lagen "beslutar [republikens president] i statsrådet om beviljande av organisationens utmärkelsetecken utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande".

Att republikens president verkar som Röda Korsets beskyddare är en hedersbetygelse inte bara till Röda Korset, utan framför allt till alla de tusentals volontärer som är orsaken till att Röda Korset har varit den ledande biståndsorganisationen i vårt land i 135 år.