Returflasklotteri stöder unga genom Röda Korset

Intäkterna från lotteriet går via Finlands Röda Kors till De ungas skyddshus samt till ungdomsverksamhet på flera orter.

Returflasklotteriet utvidgas till alla 140 Lidl-affärer. Från och med 1.12 kan man delta i returflasklotteriet i 128 affärer och de resterande affärerna kommer att gå med i lotteriet under mars nästa år.

Intäkterna från lotteriet går via Finlands Röda Kors till De ungas skyddshus samt till ungdomsverksamhet på flera orter.

Kunder kan delta i returflasklotteriet i samband med att man lämnar in returflaskor. Vid flaskautomaten kan kunderna välja om de föredrar att få pantsumman som pengar eller som returflasklotter. Om man väljer lotter så får man genast vid automaten besked om en eventuell vinst.

– Vi utvidgar lotteriet till att omfatta alla våra affärer i Finland, eftersom det har visat sig vara ett fungerande sätt att samla in pengar. Våra kunder har varit mycket positivt inställda till returflasklotteriet och de upplever att det är ett enkelt sätt att stöda biståndsarbete, säger Lidl Finlands verkställande direktör Lauri Sipponen.

Skyddshusen hjälper unga och familjer

Intäkterna från returflasklotteriet används till att stöda verksamheten i Röda Korsets skyddshus för unga. Skyddshusen är avsedda för unga i åldern 12–19 år och deras familjer. Den service som skyddshusen erbjuder är gratis. Förutom rådgivning kan skyddshusen erbjuda ungdomar tillfällig inkvartering. Röda Korsets skyddshus finns i Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo och Tammerfors.

– Behovet av tjänster för unga växer. Intäkterna från lotteriet använder vi också till att stöda ungdomar på flera orter, berättar Finlands Röda Kors medelsanskaffningschef Tuula Colliander.

Huvudvinsten en personbil

– Vårt mål är att få in mer än en miljon euro på tre år genom returflasklotteriet, berättar Parpas verkställande direktör Marko Aaltio. – Vi har också tredubblat antalet lotterivinster.

Huvudvinsten är en personbil värd 30 000 euro och sammanlagt är vinsterna värda en halv miljon. Lotteriknappen kommer att finnas på Lidls sammanlagt 295 flaskautomater före slutet av mars.

Minst 35 procent av intäkterna från lotteriet delas ut till kunderna i form av vinster. Hälften av nettointäkterna går till Röda Korset, medan resten av pengarna används till att ordna lotteriet och bland annat förnya flaskautomaterna.