Fattigdom sliter på familjen

Niklas Meltio
De pengar som insamlingen får in används till presentkort på 70 euro som barnfamiljer i trångmål kan använda till att köpa mat inför jul.
Fotograf: Niklas Meltio

Insamlingen Jul i sinnet till förmån för mindre bemedlade barnfamiljer inleds 16.11

– Fattigdom tär på resurserna i en familj.När en förälder är tvungen att sätta all sin energi på att fundera hur man ska klara uppehället i vardagen så finns det helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att stöda barnen och deras uppväxt på ett bra sätt.Fattigdom handlar inte bara om brist på materiella resurser.Inverkan syns också i hur familjen mår socialt och psykiskt.En pressad ekonomi minskar möjligheterna till hobbyer och alla de sociala kontakter som hobbyverksamhet skapar.Det innebär att isolering och utanförskap hotar mindre bemedlade familjer.Inverkan går dessutom ofta i arv; att familjen är fattig minskar barns och ungdomars möjlighet att genom studier komma framåt i livet, säger Röda Korsets planerare av bistånd i hemlandet Anita Hartikka.

– Barnfattigdom berör mer än 130 000 barn i Finland.De största ekonomiska svårigheterna har ensamförsörjare; av dem har var fjärde fått ty sig till utkomststöd.Småbarnfamiljer och flerbarnsfamiljer lider också av fattigdom i högre grad än genomsnittet, berättar Mannerheims Barnskyddsförbunds expertjurist Esa Iivonen.

– Det är väldigt tråkigt att se att man inte har kunnat minska på fattigdomen bland barnfamiljer under de senaste femton åren.Den ekonomiska recessionen just nu och stora uppsägningar har i stället ökat risken för att problemet ska förvärras.Det här är en allvarlig fråga och det krävs gemensamma ansträngningar för att råda bot på situationen.Att se till att barnfamiljer har det väl ställt är det bästa sättet att satsa på en hållbar framtid, fortsätter Anita Hartikka.

Julinsamlingen för mindre bemedlade barnfamiljer höjer insamlingsmålet igen

Jul i sinnet är Röda Korsets och Mannerheims Barnskyddsförbunds gemensamma insamling som genomförs i samarbete med Yles Morgon-tv, Yle Radio Vega, Yle Radio Suomi och Kesko.

De pengar som insamlingen får in används till presentkort på 70 euro som barnfamiljer i trångmål kan använda till att köpa mat inför jul.Presentkorten delas ut till barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt till exempel på grund av att föräldern i familjen är ensamförsörjare eller för att familjen har drabbats av långvarig arbetslöshet, snuttjobb, sjukdom, handikapp eller en krissituation.

Röda Korsets lokalavdelningar och MBF:s föreningar väljer de hjälpbehövande familjerna.Vid behov samarbetar man med församlingar, rådgivningar och socialtjänsten.

Insamlingen Jul i sinnet har ordnats sedan år 1997 och varje år har man fått in mer pengar än året innan.Därför har man vågat höja insamlingsmålet i år och delar därför ut fler presentkort än tidigare.I år blir det 18 000 presentkort som är värda 70 €/styck, vilket innebär att insamlingsmålet är 1 260 000 euro.

Insamlingen Jul i sinnet har ordnats varje år sedan år 1997 och under årens lopp har mer än 120 000 familjer fått presentkort för att köpa julmat.

Hur kan man delta i insamlingen?

 

  • Betala in önskad summa på Jul i sinnet-kontot Nordea 159630-202020, IBAN FI17 1596 3000 2020 20.
  • Ge ett bidag per SMS = skicka HJM till nummer 16499 (10 €)
  • Telefonbidrag = ring numret 0600 16555 (9,94 € + lna)
  • Du kan ge K-plussapoäng till insamlingen genom att logga in på din Oma K-Plussa-sida på K-Plussas webbplats eller ringa K-Plussas kundtjänst.1000 K-Plussapoäng motsvarar fem euro.

Intäkterna från insamlingen används i sin helhet till presentkort.