FRK:s svenska beredskap testades på Åland

Minna Passi
Minna Passi
Minna Passi

En olycka som leder till en omfattande katastrof kan hända var som helst, när som helst.

Den 13.10.2012 skedde den på Åland, då en tankbil krockade med en minibus. Följden blev en explosion med flera skadade och allmän panik som följd. Som tur var det denna gång enbart frågan om en beredskapsövning.

Målsättningen med övningen var att testa den svenskspråkiga beredskapen i katastrofsituationer. Detta var första gången som en svenskspråkig beredskapsövning ordnades i Finland. Övningen var ett samarbete mellan Finlands Röda Kors, Frivilliga Räddningstjänsten, Ålands polismyndigheter, Ålands Sjöräddningssällskap och Finströms FBK. Med på övningen fanns närmare 100 frivilliga från hela Svenskfinland.

Övningens olycka var väldigt omfattande och vid olycksplatsen gavs både första hjälp och mentalt stöd för de drabbade. Att kunna få hjälp på det egna modersmålet vid en olycka, i detta fall på svenska, är väldigt viktigt för offren speciellt med tanke på det mentala stödet. Förutom första hjälp och mentalt stöd krävdes även kunskaper inom sjöräddning och terrängsökning av de frivilliga. Med på övningen som hjälp fanns även sökhundar. Även ett småflyg cirkulerade över området för att hjälpa till i spaningen av människor som flytt olycksplatsen i panik. För att göra situationen lite extra utmanande för de frivilliga fanns även två väldigt nyfikna journalister på plats.

Det var både trötta och glada frivilliga som samlades upp efter övningen för att diskutera igenom upplevelser. Man kunde konstatera att det varit en både lyckad och lärorik händelse. Man var av den åsikten att det även i fortsättningen skall ordna svenskspråkiga bredskapsövningar. Preliminärt beslöts att nästa svenskspråkiga övning kommer att ordnas om två år i Österbotten.

Se bildkollektionen i övningen

Text: Heidi Heino