I Irak förbereder man sig på ökad återflyttning

Under den syriska konflikten har inte bara syrier flytt till Irak utan bland flyktingarna finns också irakiska återflyttare som själv i tiden har tagit sig till Syrien undan våldsamheter i Irak.

Största delen av flyktingarna bor nu i kurdområdet i Irak, men en allt större grupp har också tagit sig till flyktinglägret i Domiz i landets norra del.

Enligt FN finns det nu närmare 23 000 syriska flyktingar i Irak. Siffran har varit i uppgång sedan juli, då landets premiärminister gav order om att gränsen ska stå öppen för flyktingar från Syrien.

Internationella Röda Korset bedömer att det finns 87 000 irakiska flyktingar i Syrien och att mer än 10 000 av dem har återvänt till sitt hemland i och med att situationen i Syrien har förvärrats. Den irakiska regeringen har försökt underlätta irakiers återflyttning från Syrien bland annat genom att ordna transport och erbjuda bidrag. Landet förbereder sig nu på att återflyttningen trappas upp.

Irakiska Röda Halvmånen och internationella Röda Korset har under konflikten regelbundet kartlagt flyktingarnas behov i gränsområdet samt erbjudit hälsovård och psykiskt stöd. Flyktingarna har brist på så gott som allt: inkvarteringsutrustning, rent vatten och livsmedel.

Den växande flyktingströmmen pressar det redan svaga irakiska samhället – krigen i Irak har förhindrat en normal samhällsutveckling. Våld och otrygghet är inte de enda problemen; landets infrastruktur är dessutom outvecklad, det råder brist på rent vatten och arbetslösheten är hög. I Irak finns flyktingar från andra länder, men dessutom cirka en och en halv miljon interna flyktingar.

Internationella Röda Korset har arbetat i Irak så gott som utan avbrott de senaste trettio åren. Röda Korset arbetar bland annat för att återförena familjer som har splittrats i krig samt för att utveckla hälsovården och vattenledningssystemet i landet.

Text: Johanna Lassy-Mäntyvaara

Källor: Internationella Röda Korset (IFRC och ICRC), FN:s flyktingorgan UNHCR samt FN:s kontor för humanitärt bistånd OCHA, YLE, New York Times, Reuters