Antalet flyktingar i Jordanien ökar kraftigt

Under de senaste veckorna har antalet syrier som har flytt till Jordanien ökat dramatiskt.

Antalet flyktingar har nästan fördubblats på ett par veckor och för närvarande beräknar man att där finns ungefär 81 000 syrier som har flytt undan kriget i sitt hemland.Röda Korset och FN bedömer att antalet flyktingar i Jordanien kan öka till uppemot 200 000 om konflikten i Syrien fortsätter och våldet trappas upp ytterligare.

Antalet flyktingar har ökat i synnerhet på grund av att våldet har förvärrats i Deraa-området, där folkresningen i Syrien inleddes.De flyktingar som kommer från den regionen har enligt FN-källor berättat om häftiga bombardemang.Så gott som alla invånare har flytt från många städer i området, uppger flyktingar.

Flera stora flyktingläger har inrättats i Jordanien och situationen i dem är svår.I Zaatar, ett av de större lägren som finns i ett sandökenområde, bor nu cirka 27 000 flyktingar.Bland annat hettan, dammet och de infektioner i andningsorganen som sprids med sandstormar orsakar problem i lägret.

Största delen av invånarna i flyktinglägret är kvinnor och barn.Sanitetstjänsterna och hälsovårdsservicen i lägret är otillräckliga i och med att lägret har vuxit. Två små lekplatser tjänar mer än 10 000 barn, rapporterade New York Times i september.

Flyktingar från lägren har placerats på olika håll i landet; man har försökt hitta inkvartering i lokalsamhällen.Jordaniska Röda Halvmånen har hjälpt flyktingar som nu bor i lokala hem eller offentliga lokaler genom matleveranser och genom att förse dem med inkvarteringsutrustning som madrasser och filtar.Röda Korset har också ordnat hälsovårdstjänster för flyktingarna.

Röda Korset förbereder sig också att bistå flyktinglägren när situationen förvärras.

I Jordanien, liksom i Syriens övriga grannländer, har flyktingsituationen varit svår redan innan konflikten i Syrien bröt ut.Jordaniens regering beräknar att det finns mer än 400 000 flyktingar från Irak i landet.

En stor del av flyktingarna från Syrien lever i regioner som redan före den senaste konflikten var överbelastade på grund av tidigare flyktingströmmar.Fattigdom, arbetslöshet och trängsel gör livet som flykting problematiskt.

Skolinkvartering utmaning i Libanon

Nya flyktingläger i Turkiet

I Irak förbereder man sig på ökad återflyttning

 

Text: Johanna Lassy-Mäntyvaara

Källor:Internationella Röda Korset (IFRC och ICRC), FN:s flyktingorgan UNHCR samt FN:s kontor för humanitärt bistånd OCHA, YLE, New York Times, Reuters