Kolera är en diarrésjukdom som sprider sig som en löpeld

Jarkko Mikkonen/Röda Korset

Kolera sprids när hygienförhållandena är dåliga och kan orsaka en så häftig vätskebrist att en patient som inte får vård i tid kan dö inom några timmar.

Globalt registreras 3–5 miljoner fall av kolerasmitta varje år och ungefär 100 000–120 000 av de smittade dör.(Källa:WHO)

– Kolera smittar via från mänsklig avföring.Om man inte har dass eller de är dåligt byggda så är risken stor att dricksvattnet blir förorenat och människor blir sjuka, säger infektionsläkaren Heli Siikamäki.

När det gäller vården av en kolerapatient är det livsviktigt att patienten får tillräckligt med vätska.Ungefär 80 procent av de insjuknade blir friska om de får dricka tillräckligt mycket i tid.Som medicinering används sockersaltlösning.Patienter som har hunnit drabbas av svår vätskebrist ges vätska intravenöst.

– Kolera kan vara en livsfarlig sjukdom även om man i grund och botten är frisk, men i synnerhet små barn, äldre människor, gravida kvinnor och personer som lider av någon allvarlig sjukdom utgör en riskgrupp.

– Speciellt farlig är koleran därför att den smittar så lätt från människa till människa.Inkubationstiden är också väldigt kort, bara 1–5 dygn.

Rätt information hindrar spridning av epidemin

Siikamäki har jobbat som Röda Korsets biståndsarbetare i Namibia, Kosovo, Indien och Zimbabwe.Hon har sett hur viktigt det är att sprida korrekt information om hur man kan undvika kolera och vilken vården är.

– Finlands Röda Kors biståndsarbetare utbildar lokal sjukvårdspersonal och hjälper lokalbefolkningen att hjälpa sig själv.Vi förser sjukhus med utrustning och mediciner och stöder den lokala rödakorsföreningens anställda och frivilliga att bygga upp ett system för hälsofostran så att de så effektivt som möjligt kan sprida informationen vidare.

– Till exempel i Afrika finns det områden där kolera förekommer hela tiden, men i situationer där infrastrukturen av någon anledning försämras kan koleran lätt spridas och bli en epidemi.