Delta i Röda Korsets Hungerdag vid Otto-automaten

Anna Vuorinen
Fotograf: Anna Vuorinen

Från och med fredagen 31.8 har man i samband med kontantlyft i Otto-automater kunnat skänka ett bidrag till Röda Korsets Hungerdagsinsamling.

Kampanjen pågår 31.8–28.10. Otto-bankomaterna erbjuder ett nytt alternativ ”Uttag & bidrag”. Beloppet är 3 euro, som debiteras i samband med ett normalt uttag. Bidraget godkänns på Otto-automatens skärm separat och tydligt, och den som vill får sitt bidrag bekräftat antingen på skärmen eller kvitto.

– Många vill lägga sin slant i en bössa, men man bär inte alltid på kontanter. Att bidra vid Otto-automaten går behändigt för då behövs det inga reda pengar, framhåller medelsanskaffningschefen på Röda Korset Tuula Colliander.

De medel som flyter in på Hungerdagen går till Röda Korsets katastroffond. Pengarna har inte på förhand bundits vid något visst ändamål, de används till att hjälpa offren för olyckor här hemma och utomlands. För dem bedrivs också långsiktigt utvecklingssamarbete. Operation Hungerdagen ordnas 13–15.9.

– Bidraget på tre euro räcker långt. För det kan man till exempel skaffa mässlingsvaccin till tre barn eller tiotals liter dricksvatten som har renats med vattenreningstabletter, säger Colliander.  

Bidragskampanjen med Otto-automaterna genomförs av Automatia Pankkiautomaatit Oy. Företaget som ägs av de största bankerna i Finland: Nordea, OP-Pohjola-gruppen och Sampo Bank upprätthåller och utvecklar nätverket av Otto-kontantautomater.

– Automatia Pankkiautomaatit Oy har skapat denna tjänst med möjlighet att lämna ett bidrag för ett gott ändamål vid Otto-automaten utifrån responsen från kunder och myndigheter, omtalar utvecklingsdirektören på Automatia Pankkiautomaatit Oy Jyri Marviala.