Koleraklinikerna som skickades till Sierra Leone inleder sin verksamhet

Jarkko Mikkonen/Röda Korset
Jarkko Mikkonen/Röda Korset
Jarkko Mikkonen/Röda Korset
Jarkko Mikkonen/Röda Korset

I slutet av förra veckan skickade Finlands Röda Kors 13 biståndsarbetare och 20 000 kilo biståndsmaterial till Freetown i Sierra Leone.

Under veckoslutet har försändelsen lossats från flygplanet och lastats på lastbilar.Biståndsmaterialet har nu transporterats till distrikten Bombali och Port Loko, där man försöker förhindra att koleraepidemin i landet sprider sig.

De finländska biståndsarbetarna delar ut sjukhusutrustning och mediciner till kolerakliniker som upprätthålls av de lokala hälsovårdsmyndigheterna och blir kvar i regionen för att ta hand om patienter och förbättra klinikernas förutsättningar att ge sina patienter trygg vård.Dessutom reser finländarna runt tillsammans med frivilliga från Sierraleonska Röda Korset i bilar för att ge vård till kolerasjuka och sprida information om kolera och hur man kan undvika att bli sjuk.

– Nu är det viktigaste att isolera kolerapatienterna från övriga patienter.Dessutom betonar vi vikten av handhygien, berättar sjukskötaren Kaija Ilkka, som leder Finlands Röda Kors biståndsoperation i Sierra Leone.

– Här har inte ens sjukhusen tillgång till rent vatten, så vi börjar rena sjukhusvattnet med den vattenreningsutrustning som vi hade med oss från Finland.Rent vatten behövs bland annat för att framställa sockersaltlösning.Den används till att återställa vätskebalansen hos patienterna, berättar Ilkka.

Osäkra uppgifter om epidemins omfattning

– Man bedömer att det för närvarande finns mer än 13 000 människor som har smittats av kolera i Sierra Leone, men det är osäkert hur nära talet är verkligheten.I vissa områden rapporteras inga kolerafall alls och på andra hall kan andra sjukdomar bokföras som kolera, berättar biträdande chefen för Finlands Röda Kors internationella bistånd Päivi Laurila.

I Sierra Leone samarbetar Finlands Röda Kors biståndsarbetare med Sierraleonska Röda Korset, landets hälsovårdsmyndigheter och andra internationella biståndsorganisationer.Till exempel rödakorsföreningarna i Norge, Kanada och Storbritannien har skickat biståndsarbetare till landet för att hjälpa till att förhindra spridningen av kolera, alltså sprida information om hur viktigt det är med hygien.

Stöd Röda Korsets arbete med ett bidrag till katastroffonden

Ge ett bidrag på 15 euro genom att skicka SMS:et ”SPR” till numret 16499.

Ge ett bidrag på 20 euro genom att ringa numret 0600 122 20.

Katastroffondens kontonummer:

Nordea FI06 2219 1800 0680 00

Sampo FI02 8000 1900 2250 05

Helsingin OP Pankki FI14 5780 0710 0116 49