Finlands Röda Kors skickar kliniker och vårdpersonal till koleradrabbade Sierra Leone

Sierraleonska Röda Korset
En rödakorsvolontär visar hur man använder en vattenreningstablett i Sierra Leones huvudstad Freetown.
Fotograf: Sierraleonska Röda Korset

Finlands Röda Kors skickar den här veckan tretton biståndsarbetare till Sierra Leone för att inrätta och sköta två kolerakliniker.

Förutom de finländska läkarna, sjukskötarna och teknikerna kommer man på ort och ställe att anställa lokal personal enligt klinikernas behov. Klinikerna samarbetar med det sierraleonska hälsovårdsministeriets hälsostationer. Även Sierraleonska Röda Korsets frivilliga och anställda deltar aktivt i insatserna mot kolera.

Vid sidan av de finländska biståndsarbetarna skickar Finlands Röda Kors cirka 20 000 kilo biståndsmaterial till Sierra Leone. Flera tält ingår i försändelsen för att inhysa klinikerna om de inte ryms i existerande hälsovårdsstationer. All den utrustning som klinikerna behöver, alltså generatorer, vattenreningsutrustning, sängar, mediciner, undersökningsapparatur och utrustning för bashälsovård skickas likaså från Finland.

– Koleran sprider sig genom bristfällig hygien och förorenat dricksvatten. Häftiga regn, total avsaknad av sanitetsutrymmen eller bristfälliga sanitetsutrymmen och dålig kondition i kombination med dåligt byggda dass sprider nu sjukdomen i stora delar av västra Sierra Leone, konstaterar Finlands Röda Kors biträdande chef för internationellt bistånd Päivi Laurila.

– På grund av brister i rapporteringspraxisen inom hälsovården kan ingen ännu säga hur svår koleraepidemi det här är frågan om. Under år 2012 har 11 189 fall av kolera registrerats och antalet döda är 157. Många människor har inte möjlighet att söka vård på grund av fattigdom och bristen på tjänster, så antalet sjuka och döda är garanterat betydligt större än så. En del av dem som bär på smittan får så lindriga symptom att de inte ens upplever att de behöver sjukvårdstjänster, fortsätter Laurila.

Trygga dass och information om hygien kan förhindra att epidemin sprids

Sierraleonska Röda Korset har byggt och renat brunnar och toaletter. Volontärer har spridit information om kolera och om hur man kan undvika sjukdomen samt hurdan vård insjuknade behöver. I de områden där Sierraleonska Röda Korset har gjort sina insatser har resultatet varit gott; människorna fäster större uppmärksamhet vid användningen av dass och vid hur rent deras dricksvatten är. De tvättar dessutom händerna i synnerhet i samband med matlagning och måltider.

Regeringen i Sierra Leone och landets rödakorsförening har bett om internationellt bistånd för att få bukt med epidemin, eftersom situationen hela tiden förvärras av ihållande störtregn och översvämningar.

För närvarande finns det en grupp experter på katastrofhjälp från internationella Röda Korset i Sierra Leone. Gruppen utvärderar behovet av bistånd och hjälper de lokala myndigheterna, FN-organisationer och det lokala Röda Korset att koordinera och organisera insatserna. Under de närmaste dagarna skickas internationellt bistånd till Sierra Leone inte bara från Finlands Röda Kors, utan också från rödakorsföreningarna i Norge, Japan, Kanada och Storbritannien. Förutom vården av kolerapatienter fokuserar man på att förhindra spridningen av sjukdomen.

Stöd Röda Korsets arbete med ett bidrag till katastroffonden

Ge ett bidrag på 15 euro genom att skicka SMS:et ”SPR” till numret 16499.

Ge ett bidrag på 20 euro genom att ringa numret 0600 122 20.

Katastroffondens kontonummer:

Nordea FI06 2219 1800 0680 00

Sampo FI02 8000 1900 2250 05

Helsingin OP Pankki FI14 5780 0710 0116 49