Kommunikationsenhet rapporterar om livsmedelskrisen i Sahel

Andreas von Weissenberg
Informationsdelegaterna i Sahel-teamet lägger upp material på webben via satellitförbindelse.
Fotograf: Andreas von Weissenberg

En av Finlands Röda Kors kommunikationsenheter har inlett sitt arbete i livsmedelskrisområdet i Sahel.

Nya kommunikationsenheter

Finlands Röda Kors har tagit fram ett nytt slags kommunikations- och medieenhet som är avsedd att stöda biståndsoperationer.Två till fyra biståndsarbetare jobbar inom den lilla och lätta enheten.Finlands Röda Kors har två identiska enheter i beredskap.

Förutom i samband med katastrofsituationer används kommunikations- och medieenheterna i verksamheten i hemlandet samt för att stöda internationella Röda Korsets kommunikationsbehov.

I början av augusti är enheterna verksamma i Sahel-området i Västafrika samt i Kenya.Grav undernäring hotar 19 miljoner människor i Sahel-området.I Kenya återhämtar man sig från den torka som drabbade Östafrika förra året, men i regionen kan man också redan se resultatet av tidigare biståndsinsatser.

I början av veckan arbetade de fyra biståndsarbetarna i enheten tillsammans med Internationella rödakorskommittén (ICRC) i Casamance i södra Senegal. Där har decennier av konflikt försvårat människors liv.

I början av augustiföljde enheten med utdelningen av matkuponger i förstäderna kring Tambacounda.Sedan dess har teamet rest vidare till staden Kaolak, där Senegalesiska Röda Korset har flera program som lindrar livsmedelskrisen.

Regnperioden pågår som bäst, men tillsvidare går det inte att säga om regnmängden räcker för att ge en god skörd i september.Röda Korset strävar på alla sätt och vis att förhindra att livsmedelskrisen i Sahel övergår i hungersnöd.

– De närmaste dagarna följer vi med Senegalesiska Röda Korsets matutdelning.Under veckoslutet delar man ut ris till 25 000 familjer, alltså till långt över 100 000 hjälpbehövande.Det är en omfattande operation som illustrerar hur illa det står till här just nu, säger informationsdelegat Andreas von Weissenberg.

Mängden ris som delas ut är enorm.En engångstransport på 2 500 ton ris skulle kräva över hundra lastbilar.Varje familj får 50 eller 100 kilo ris, beroende på familjens storlek.Det räcker för 1–2 månader.

Mångsidig kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten i Sahel har samlat rikligt med material om situationen och livsmedelskrisen.Enheten berättar hur det står till på fältet samt publicerar fotografier och videofilmer i sociala medier.Dessutom tjänar kommunikationsenheten också finländska massmedia.

– Hittills har utmaningarna i stor utsträckning varit tekniska:vi testar enhetens utrustning i fält och ser hur allt fungerar med tanke på en stor katastrof.Det kräver mycket arbete, eftersom enheterna ska byggas upp på ett sätt som ger dem beredskap för väldigt olika situationer.

En annan utmaning har varit överförandet av materialet till Finland.Via satellit kan man i princip sända data av vilken typ som helst från vilken plats som helst, men det är väldigt dyrt och man kan tappa kontakten.Det finns möjligheter till lokal uppkoppling, men i allmänhet är de förbindelserna ytterst långsamma.Men det visste vi förstås redan på förhand, säger von Weissenberg, som har haft ansvar för utvecklandet av Röda Korsets kommunikationsenheter.

Följ med kommunikationsenheternas arbete i Kenya och Sahel på Facebook.