Ett nytt liv

Minna Passi
Minna Passi

Bevattningssystemet som utnyttjar vattnet i floden har gett Muhammed Aden en ny utkomst och framtid som han kan planera.

Jordbrukaren Muhammed Aden sticker inte under stol med hur stolt han är.Vigt hoppar han över bevattningskanalerna och visar gästerna runt på sina odlingar.Adens bananer och mangon frodas. Frukterna ger inte bara familjen något att äta, Aden har också frukter att sälja på det lokala torget.

Aden säger att han förtjänar 15 shilling per kilo bananer när han säljer dem.Varje månad har han ungefär 3 500 kilo att sälja, vilket innebär att bananerna är en betydande inkomstkälla för honom när han ska försörja sin stora familj.Aden lade av med nomadlivet för fem år sedan. Idag kan han se framtiden an med förtröstan – han planerar att utvidga sina odlingar och att barnen ska få studera vid universitet.De åratal av osäkerhet som präglade nomadlivet hör nu till det förflutna.

– Mina kreatur dog på grund av torkan och jag tvingades se på.Det var ett tungt liv, minns Aden.

Adens uppehälle vilar på ett bevattningssystem som tar vatten ur floden Tana. Systemet har byggts upp på flodbanken tack vare stöd från Röda Korset.Sammanlagt 22 pumpstationer pumpar upp vatten ur floden till mer än 40 jordbruk.Vattnet har förbättrat livskvaliteten för flera tusen människor i regionen.

Slut på livsmedelsbiståndet

Pepe Salmelaär Finlands Röda Kors regionrepresentant i Östafrika. Han har glatt sig åt det arbete Kenyanska Röda Korset har utfört.Efter att ha varit beroende av livsmedelsbistånd sedan år 2004 är Kenya nu på väg att bli självförsörjande och de modeller som Kenyanska Röda Korset har utvecklat har också tagits i bruk av andra aktörer i landet.

Det finns uppskattningsvis 11 miljoner nomader i Kenya och torkan har gjort det ytterst svårt för dem att försörja sig.Salmela konstaterar att bevattningssystemen som har gjort det möjligt för tusentals nomader att övergå från boskapsskötsel till jordbruk är en stor förändring.

Utrikesministeriet har stött byggandet av bevattningssystem vid floden Tana med 250 000 euro via Finlands Röda Kors.

Text: Johanna Lassy-Mäntyvaara