Att bryta den onda cirkeln av torka

Minna Passi
Minna Passi
Minna Passi

Finlands Röda Kors kommunikationsenhet rapporterar om biståndsinsatser i Kenya, där man nu hämtar sig efter den torka som drabbade Östafrika förra året.

Nya kommunikationsenheter

Finlands Röda Kors har tagit fram ett nytt slags kommunikations- och medieenhet som är avsedd att stöda biståndsoperationer.Två till fyra biståndsarbetare jobbar inom den lilla och lätta enheten.Finlands Röda Kors har två identiska enheter i beredskap.

Förutom i samband med katastrofsituationer används kommunikations- och medieenheterna i verksamheten i hemlandet samt för att stöda internationella Röda Korsets kommunikationsbehov.

I början av augusti är enheterna verksamma i Sahel-området i Västafrika samt i Kenya.Grav undernäring hotar 19 miljoner människor i Sahel-området.I Kenya återhämtar man sig från den torka som drabbade Östafrika förra året, men i regionen kan man också redan se resultatet av tidigare biståndsinsatser.

Uppskattningsvis 10 miljoner människor led då av torkan och ställvis var de skador som torkan orsakade de värsta man har sett på flera decennier.

I samma område kan man också se resultatet av biståndsinsatserna.Kenyanska Röda Korset har i flera års tid på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att göra människorna självförsörjande, bland annat med stöd från Finlands Röda Kors.

– Kenyanska Röda Korset har på ett exemplariskt sätt sökt efter lösningar som förändrar människors liv för gott och hjälper dem ur den onda cirkel av nödhjälp som återkommande torrperioder ger upphov till, säger Pepe Salmela, som är Finlands Röda Kors regionrepresentant i Östafrika.I fredags bekantade sig han och kommunikationsteamet med resultatet av biståndsarbete i Garissa-området i östra Kenya.

Floden ger nytt liv

På rödakorsstödda jordbruk längs med floden Tana frodas odlingarna tack vare ett bevattningssystem som utnyttjar flodvattnet.Nomader som har mist sin boskap på grund av återkommande torka kan nu försörja sig och sina familjer på jordbruk. Deras barn får tillfälle att gå i skola.

Röda Korset har också låtit bygga brunnar i området. Det gör att antalet diarréfall bland barnen har minskat avsevärt och vardagen har blivit lättare.Det också är enklare för barnen att hinna till skolan nu när brunnen gör att de slipper hämta vatten från floden.

Under de närmaste dagarna bekantar sig kommunikationsenheten bland annat med Kenyanska Röda Korsets förlossningskliniker, med de växthus som har inrättats i skolor för att lära barn odla grönsaker och bli självförsörjande.

Kommunikationsenheten samlar också material om Kenyanska Röda Korsets beredskap inför det förestående valet i landet samt om rödakorsinsatser i Nairobis slumområden.

Följ med kommunikationsenheternas arbete i Kenya och Sahel på Facebook.

Text: Johanna Lassy-Mäntyvaara