Röda Korset i festivalsommaren: Lämna inte din kompis

Laura Kotila
Frivilliga inom missbruksarbetet hjälper festivalbesökare vid sommarens evenemang.
Fotograf: Laura Kotila

Frivilliga inom Röda Korsets missbruksarbete hjälper ofta berusade ungdomar som har lämnats ensamma.

Frivilliga hjälper ungdomar på olika sommarevenemang och festivaler. Piia Jounila arbetar med att planera Röda Korsets insatser inom missbruksarbetet och konstaterar att det ibland händer att en berusad ung människa lämnas vind för våg i festivalvimlet.

– Man borde aldrig lämna en kompis ensam.Om en kompis slocknar och man inte vet hur man ska hjälpa gäller det att be andra människor om hjälp, säger Jounila.

Iögonenfallande i år har varit kombinationen av allt yngre ungdomar och alkohol.Jounila berättar att väldigt unga blåser höga promilletal i alkometern, trots att de verkar må bra.Det är ett tecken på att deras alkoholtolerans har stigit eftersom de är vana alkoholkonsumenter.

– Det är viktigt att man ingriper i ett tidigt skede när ungdomar dricker alkohol.Det är bra om föräldrarna har koll på var ungdomarna rör sig och i vilket sällskap.Om de egna resurserna inte räcker till för att ingripa så finns det stödnätverk i Finland som kan hjälpa familjen.

Farligt att dricka okända drycker

– Ta aldrig emot dricka av en främmande människa om du inte är säker på vad flaskan innehåller, säger Jounila.

Hon berättar att det på festivaler i olika delar av landet i år har förekommit festivaldeltagare som har tagit en sup eller två ur en främmande flaska och varit i dåligt skick efteråt.Några av dem har förts till sjukhus för eftervård.Både ungdomar och fullvuxna har funnits bland de drabbade.

– Det har förekommit GHB och GBL den här sommaren.GHB – även kallat gobbe, gamma eller liquid ecstasy – och det besläktade medlet GBL är kemiskt framställda narkotiska preparat som är lätta att blanda i drycker.De har en förlamande verkan på det centrala nervsystemet och kan leda till medvetslöshet, berättar Piia Jounila.

Hon konstaterar att även ungdomar som har rökt kannabis har fått vård av Röda Korset.Samma råd gäller alltså det man röker:tacka nej om du inte vet vad någon bjuder.

Röda Korsets frivilliga missbruksarbetare har jour på festivaler och sommarevenemang runt om i Finland.De frivilliga samtalar med festivalbesökarna och hjälper vid behov dem som har festat litet för ivrigt att få vård.Alla frivilliga inom missbruksarbetet är fullvuxna och har fått utbildning i sina uppgifter.