Åklagarbeslut angående Blodtjänsts konsultupphandling

Blodtjänsts förre direktör och konsulten åtalas, Röda Korsets generalsekreterare friades från misstankar.

Häradsåklagare Anja-Riitta Rinkinen vid åklagarämbetet i Helsingfors har fattat sitt beslut i förundersökningen angående Finlands Röda Kors Blodtjänsts konsultupphandling.

Häradsåklagare Rinkinen anser att åtalströskeln överstigs för Blodtjänsts förre direktör och den konsult som skötte de berörda konsultprojekten. Den förre direktören åtalas för missbruk av förtroendeställning och konsulten åtalas för medhjälp till missbruk av förtroendeställning.

Enligt åtalet hade man vid upphandlingen av konsulttjänster och i konsultkontrakten inte följt Finlands Röda Kors interna direktiv. Konsultbolaget misstänks ha skickat ogrundade fakturor på 350 000 euro till Finlands Röda Kors under åren 2008 och 2009.

Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula friades däremot från alla misstankar. Enligt åklagarens beslut har hon inte gjort sig skyldig till några som helst lagstridiga handlingar.

– Det är bra att förundersökningen nu har avslutats efter närmare två år och att åtalsprövningen har skett så att frågan kan avgöras i domstol, säger Finlands Röda Kors vice ordförande Eero Rämö. – Till övriga delar kommenterar vi inte en pågående rättsprocess, konstaterar Eero Rämö.

Häradsåklagare Anja-Riitta Rinkinen fattade i samband med åtalsprövningen också ett beslut angående en oklarhet gällande faktureringen av ett forskningsprojekt vid Blodtjänst.

I samband med utredningen kring konsultupphandlingen framkom det att Blodtjänst på falska grunder hade skickat en faktura till utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes, som beviljade forskningsbidrag till projektet. Blodtjänst hade felaktigt infört en faktura i forskningsbidragsfaktureringen som inte uppfyllde kriterierna för utgifter som täcktes av forskningsbidraget. Den räkning som beslutet gäller går på 17 500 euro. Åklagaren har beslutat att väcka åtal för grovt bidragsbedrägeri mot Blodtjänsts förre direktör och den anställda vid Blodtjänst som ansvarade för projektet.

Alla personer som misstänks för brott i samband med Blodtjänsts konsultupphandling har nekat till samtliga brott.

Revisionsutskott och förundersökning i slutet av år 2010

Blodtjänsts konsultupphandling togs upp av MTV3:s program 45 minuter i september 2010. I programmet uppgav man att det fanns oklarheter i Blodtjänsts konsultupphandling och i blodtjänstdirektörens agerande.

På basis av påståendena i programmet inledde polisen en förundersökning som avslutades i början av år 2011. I förundersökningen misstänkte polisen Blodtjänsts direktör samt en representant för konsultbolaget för missbruk av förtroendeställning.

Då påståendena publicerades i september 2010 tillsatte Finlands Röda Kors styrelse omgående ett revisionsutskott och beställde en extern specialrevision för att utreda upphandlingen av de ifrågavarande konsulttjänsterna.

På basis av specialrevisionen som avslutades i november 2010 konstaterade Röda Korsets styrelse att Blodtjänsts direktör inte till alla delar hade följt FRK:s interna direktiv och av den anledningen avslutades direktörens arbetsförhållande vid Blodtjänst.

Konsultuppdragen i härvan är kopplade till en omfattande reform av blodtjänstverksamheten. Re-formarbetet inleddes redan i början av 2000-talet och under årens lopp utnyttjade Blodtjänst utomstående experter i flera omfattande och långvariga utvecklingsprojekt.

Olika projekt förnyade beställnings- och leveranskedjan för blodpreparat, lagring och distributionslogistik, medan verksamhetsmodellerna för sjukhus som använder sig av blodpreparat utvecklades, man ökade kostnadseffektiviteten vid inköp av material och gjorde upp strategier för nya vårdformer och tjänsteutbud.