Var väl förberedd inför sommarens olyckshändelser

Antero Aaltonen
Cyklister råkar lätt ut för olyckor under sommaren och det lönar sig att skydda sig genom att använda cykelhjälm.
Fotograf: Antero Aaltonen

På sommaren händer det lätt en olycka då man rör på sig mycket och sysslar med allt möjligt. Det lönar sig att förbereda sig inför sommaren med Röda Korsets anvisningar för första hjälpen.

I Röda Korsets första hjälpen-anvisningar för sommaren har vi samlat sommartidens mest typiska åkommor och råd för hur du ska gå till väga då det skett en olycka.

Typiska olyckhändelser under sommaren är skador som är orsakade av fall, till exempel frakturer, stukningar och försträckningar. Tyvärr är också olyckor i trafiken och på sjön vanliga under sommaren, säger Röda Korsets expert inom första hjälpen Kristiina Myllyrinne.

Alkohol har ofta en andel i olyckhändelserna och flera personer drunknar varje år på grund av fylla. Myllyrinne beklagar sig över att uppfattningen i det finländska samhället om hur man har roligt verkar gå hand i hand med alkoholanvändningen.

- Om vuxna inte drack sig så fulla att de blir stökiga så skulle många olyckor kunna undvikas, säger hon.

Håll ett öga på barnen

Små barn ska inte heller lämnas utan uppsikt. De är kvicka på att springa ut från gården till bilvägen eller ner till vattnet vid stugan, och det händer lätt att de stoppar något olämpligt i munnen.

- På stugan är det viktigt att man kollar att barnet inte får i sig några giftiga växter, bär eller blommor. Att skydda barnen från uv-strålningen är också otroligt viktigt.

Men olyckor händer också för de äldre barnen. Mopedolyckor bland 15-åringar är oroväckande vanliga. De beror ofta på den ungas ännu outvecklade sinne för trafiken och att föraren inte lärt sig kontrollera sitt motorfordon ordentligt.

Även cyklister, skateboardåkare och rullskridskoåkare råkar ut för många olyckshändelser i trafiken och de gör alltid klokt i att skydda sig genom att använda cykelhjälm. Myllyrinne är oroad över att användningen av cykelhjälm har minskat under de senaste åren.

Första hjälpen-förpackning bör finnas i varje hem

Av de cirka en miljon olyckor som händer i Finland årligen sker uppskattningsvis 70 procent i hemmen och på fritiden. Även om en olyckshändelse sällan går att förutse, så kan man i alla fall förbereda sig på överraskande situationer.

I varje hem borde det finnas en välutrustad första hjälpen-förpackning, som innehåller de viktigaste artiklarna för snabb förstahjälp.

- Förutom artiklarna så skulle det också vara bra om det finns en person i hemmet som har kunskaper i första hjälpen, säger Myllyrinne och uppmuntrar var och en att gå en kurs i första hjälpen om det ännu är ogjort.

Om skadorna är allvarliga måste man tillkalla hjälp. Det lönar sig att alltid ha en funktionsduglig mobiltelefon tillgänglig för att kunna kalla på professionell hjälp. Man bör också ta reda på sommarställets exakta position och koordinater så att man kan ge klara körinstruktioner till nödcentralen.

Via nödcentralverkets kartkoordinattjänst på adressen www.112.fi kan stugbor, båtförare och andra som rör sig i naturen ta reda på sin position på förhand.

Medicinerna med till stugan

Det kan också vara bra att ta med ett litet sommarapotek till stugan eller ett reseapotek med på resan.

I bägge ska det förutom de egna medicinerna finnas värk- och febernedsättande mediciner, förbandsmaterial, plåster, hydrokortisontabletter mot ormbett, hydrokortisonsalva och fästingpincett.

- Barnfamiljer gör klokt i att ha med koltabletter som är ett effektivt förstahjälpsläkemedel mot växt- och svampförgiftningar, säger Kristiina Myllyrinne.

Spara också det allmänna nödnumret (112) och Giftcentralens nummer (09 471 977) i mobiltelefonen. Från centralen kan man få tilläggsinformation och råd vid behov.