Hungersnöden förvärras i Sahel

Sarah Oughton/IFRC
Över 5 miljoner barn i Sahelområdet lider av undernäring. Bilden är tagen på en Rödakorsklinik i Mali.
Fotograf: Sarah Oughton/IFRC

Över 18 miljoner människor i västra Afrika lider redan av allvarlig undernäring.

Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanien, Niger och Gambia har utlyst katastroftillstånd och bett om internationell hjälp. Ländernas situation förväntas bli ännu mer utsatt under sommaren och början av hösten.

Hungersnöd på grund av torka är en återkommande katastrof i Sahelområdet. Den senaste skörden var knapp och priset på maten har stigit till orimliga nivåer för många människor.

Mat, utsäde, hö och bevattning

Röda Korset delar ut mat och vårdar undernärda människor i alla länder i Sahelområdet. Dessutom försöker organisationen stöda människor mer långsiktigt så att de kan klara sig själva så bra som möjligt under kommande torrperioder.

- Familjer som får mat av oss får också utsäde för sina odlingsmarker och hö för sina djur. Dessutom försöker vi hjälpa dem att hålla igång sina gemensamma odlingslotter, så att de klarar sig till nästa regnperiod, säger Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) insatschef Jean-Pierre Taschereau.

Med Röda Korsets stöd försöker samhällena upprätthålla sina egna grönsaksland, var de odlar äggplanta, kål, lök, sallad och okra. Det stora problemet är ändå bristen på vatten. Eftersom det inte regnat i Sahel på flera månader så måste vattnet forslas lång väg. Röda Korset bygger och reparerar brunnar och sprider information om hur man kan transportera, förvara och använda det dyrbara sötvattnet i Sahelområdet.

Fattigdomsspiralen är svår att stoppa

- Förutom att människor dör, så insjuknar undernärda människor oftare än normalt och lyckas därför inte försörja sig själva. På grund av sjukdomar och undernäring fördröjs barnets utveckling och når nödvändigtvis aldrig upp till den nivå som skulle ha varit möjlig utan en matkris, säger Finlands Röda Kors biträdande chef för internationellt bistånd Päivi Laurila.

- Familjerna säljer nu egendom som de skulle behöva för sin försörjning och sitt uppehälle, till exempel jordbruksverktyg, boskap och husgeråd, allt från madrasser till kastruller. Om de tvingas flytta bort från sina hemtrakter hamnar de högst antagligen i städernas slumområden. Barnens skolgång kanske avbryts och familjerna lyckas inte bryta sig loss ur fattigdomsspiralen, fortsätter hon.

Behovet av hjälp ökar

Röda Korset kan stöda tusentals familjer alla länder i Sahelområdet, men antalet människor i behov av hjälp är mångdubbelt större. Bistånd behövs både i form av omedelbar mathjälp och i form av upprätthållande och utvecklande arbete kring jordbruket för att trygga människors försörjning.

Finlands Röda Kors stöder hjälparbetet i Sahelområdet genom utrikesministeriets bistånd med närmare 3 miljoner euro i år.

Du kan bidra till hjälpen på Röda Korsets katastroffonds donationssidor eller genom att ringa numret 0600 122 20 (20,12 € + pvm). Tack för din hjälp!